• Informujemy z wielkim żalem

                Informujemy z wielkim żalem, że w dniu 22.01.2015 r. kleryk diecezji bielsko-żywieckiej Damian Radzięta, odbywający formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie z niewyjaśnionych powodów odłączył się od wspólnoty seminaryjnej. Po intensywnych poszukiwaniach stwierdzono, że odebrał sobie życie. O fakcie tym niezwłocznie zostały poinformowane odpowiednie służby.             Wyrażamy głębokie …

    Informujemyzzalem
Informujemyzzalem

Informujemy z wielkim żalem

            Informujemy z wielkim żalem, że w dniu 22.01.2015 r. kleryk diecezji bielsko-żywieckiej Damian Radzięta, odbywający formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie z niewyjaśnionych powodów odłączył się od wspólnoty seminaryjnej. Po intensywnych poszukiwaniach stwierdzono, że odebrał sobie życie. O fakcie tym niezwłocznie zostały poinformowane odpowiednie służby.             Wyrażamy głębokie …

DzienChorych007

Dzień Chorego w krakowskim Seminarium

Inaczej niż ci, którzy „nie mają nadziei” (1 Tes 4,13), chrześcijanin wie, że czas cierpienia pozwala doświadczyć nowego życia i łaski zmartwychwstania. […]Świadoma tego wspólnota chrześcijańska opiekuje się czynnie chorymi i zabiega o wzrost jakości życia współpracując w tym z wszystkimi ludźmi dobrej woli(Jan Paweł II, Watykan, 29.06.1997).

Admissio

Admissio 2014

15 XII 2014 roku zapisze się w pamięci 28 kleryków V roku z rocznika bł. ks. Jerzego Popiełuszki jako dzień wielkiej radości i dziękczynienia. Kościół kierowany natchnieniem Ducha Świętego zaufał nam i otworzył nam poprzez obrzęd Admissio drogę do bezpośredniego przygotowania się do święceń diakonatu i prezbiteratu.