o. Grzegorz Gruszecki

Czym są charyzmaty?

Charyzmaty to dary Ducha Świętego dane poszczególnym osobom dla dobra wspólnoty Kościoła. Najwięcej na ich temat pisał w Nowym Testamencie św. Paweł. Twierdził on, że każdy podczas chrztu otrzymał jakiś szczególny dar, którym ma służyć wspólnocie. W 1 Liście do Koryntian w 12 rozdziale wymienia te charyzmaty:

Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków, wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce (1 Kor 12, 8-11). W tym samym Liście, w następnym rozdziale Apostoł Narodów dodaje, że największym charyzmatem jest miłość. Bez niej wszystkie wyżej wymienione dary byłybyjak miedź brzęcząca w niczym nieprzypominająca szlachetnego kruszcu.

 Czym charyzmaty różnią się od talentów?

Charyzmaty mają charakter duchowy, natomiast talenty są zakorzenione w naszej psychice – fizycznej stronie natury człowieka. Charyzmaty otwierają nas na świat wartości, dzięki którym zbliżamy się do Boga. Uzdalniają nas do tego, abyśmy razem z innymi mogli stać się w przyszłości mieszkańcami Jego Królestwa. Talenty natomiast pomagają nam budować tutaj, na ziemi dom, rodzinę. Ułatwiają nam wykonywanie zawodu, podejmowanie działań, dzięki którym tworzymy społeczeństwo. To dary naturalne, które otrzymuje każdy człowiek bez względu na wyznanie.

 Jak rozpoznać, jakich charyzmatów udziela nam Duch Święty?

Przydaje się tutaj metoda okna i lustra. Okna – to znaczy korzystania z rad, które dają nam rodzice, bliscy, przyjaciele. Nade wszystko jednak kierownik duchowy, nasz spowiednik, któremu powierzamy sekrety życia. Ktoś, kto widzi nas z boku, patrzy na nas z dystansem, a ma przy tym spore doświadczenie, potrafi bardzo dobrze wskazać nam, jakie charyzmaty są naszym udziałem.

Metoda lustra to nic innego, jak przyglądanie się na modlitwie naszemu sercu, wsłuchiwanie się w wewnętrzny głos, zastanawianie się, jakie duchowe działania dają nam szczególny pokój. Metoda lustra polega na szukaniu owoców. Jeżeli nasze duchowe zaangażowanie rodzi dobre owoce w innych, to można z wielką pewnością powiedzieć, że wypływa z charyzmatów wpisanych w nasze serce.

Musimy jednak pamiętać, że charyzmaty nie są po to, aby sprawiać nam przyjemność, by imponować innym. One są dane po to, aby stawać się sługą, a nie panem.

Czy charyzmaty można rozwijać?

Oczywiście, że tak. Co więcej, one są nam dane dla rozwoju. Dzięki posługiwaniu charyzmatami przyczyniamy się do ubogacenia wspólnoty, w którą jesteśmy zaangażowani, a przez to do rozwoju naszej osobowości. Ktoś mądrze powiedział, że człowiek ma tylko to, co da innym. Posługiwanie charyzmatami pięknie ilustruje tę zasadę. Ofiarując innym bogactwo, które daje mi Bóg, robię Mu miejsce na następne dary oraz jestem gotów przyjąć to, co dają mi inni. To przedziwny obieg prawdziwego dobra, które się pomnaża, gdy jest przekazywane. Podsumowując: jak rozwijać? Dawać i przyjmować. Bez ociągania i bez pazerności.

 Oczywiście należy pamiętać o zasadzie: proście a będzie wam dane. Pan Bóg pragnie udzielać szczególnych darów tym, którzy w pokorze chcą służyć innym. Przykładem tego jest wielu świętych tak hojnie obdarowanych przez Boga. Po prostu, charyzmaty możemy wyprosić, by służyć nimi innym.