o. Grzegorz Gruszecki

Myślę, że najlepszym dopełnieniem tego zdania będą słowa: Ksiądz to mężczyzna, który podobny jest do Jezusa.

Każdy młody chłopak poszukuje pewnego ideału faceta, na którym mógłby się wzorować. Wiemy, jak trudno czasem znaleźć taką osobę. Jezus Chrystus dla wierzącego młodego człowieka nie tylko jest mglistą ideą Boga, lecz żywym przyjacielem, z którym można być w kontakcie.

Wszyscy święci mężczyźni, którzy nieraz byli zdolni do bohaterskich czynów przyjaźnili się z Jezusem i całym sercem Go naśladowali. Jesteśmy głęboko przekonani, że Chrystus nosi w sobie nie tylko pełnię bóstwa, lecz i pełnię człowieczeństwa, a co z tego wynika pełnię męskości. Kiedy czytamy Pismo Święte, to wyłania się następujący obraz Jezusa: dojrzałego mężczyzny, który połączył w sobie wydawałoby się dwie sprzeczności: odwagę i męstwo z mądrą łagodnością. Pięknie Chrystusa przedstawia w wizji Apokalipsy św. Jan:

I mówił do mnie jeden ze Starców: Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci. I ujrzałem stojącego Baranka, jakby zabitego.

Ap 5, 5-6.

Lew to siła, męstwo, odwaga, królewskość, niezależność. W Biblii jest zwierzęciem, którego inne się boją. Jest to też obraz zaufania do siebie, dobrej pewności, z której wynika pokój. Lew wreszcie to zwycięzca. Jego prymat nie polega na tym, że jest nieposkromionym bohaterem, lecz pokonany i zabity wstaje, by pokazać, że wygrać można tylko wtedy, gdy potrafimy wejść w cień śmierci.

Jezus był nie tylko lwem, gdyż lew jest również w Biblii symbolem zła. Znaleźć się pośród lwów to największe niebezpieczeństwo człowieka. Dlatego Jezus jest również barankiem. Baranek to młodość, czystość, łagodność, wreszcie ofiara złożona za grzechy. Chrystus to baranek, który dźwiga cudze zło i nic nie mówi. Daje się prowadzić, z pozoru jest bierny, ale sam tę bierność wybiera. Jakie wnioski nasuwają się po analizie tego obrazu?

Mężczyzna to lew: odważny, wytrwały, bojowym gotowy do obrony innych, pewny siebie.

Mężczyzna to baranek: łagodny, czysty, zdolny do ofiary.

Chrystus był wolny od grzechu. Nam grozi, że czasem realizujemy te negatywne cechy lwa: kłótliwość, ambicjonalność, lenistwo. Powielamy także wady baranka: bezmyślność, bierność, a czasem nawet tchórzostwo.

Wielką mądrością w życiu mężczyzny jest połączenie tych dwóch światów. Polega to na tym, że życie nie może stać się dla niego nieustanną wojną lub zabawą, ale zdolnością do ofiary i służby prawdziwemu dobru, a które często trzeba wywalczyć jak lew i mówić o nim z łagodnością baranka.

Ktoś powie, że artykuł miał być o księżach, a jest o mężczyznach w ogólności. Odpowiedź jest prosta. Przecież tylko mężczyzna może być księdzem i to prawdziwy mężczyzna: lew i baranek, a nie wilk w owczej skórze.