Dnia 17 października 2015 roku odbyła się 45. pielgrzymka Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, w której udział wzięli również przedstawiciele naszego seminarium. W tym Ruchu, znanym też jako Grupy Apostolskie, kilku naszych braci pełniło posługę moderatorów i animatorów, zanim rozpoczęli formację seminaryjną, a wielu innych wyjeżdża w wakacje na rekolekcje. Z tego względu wzięli oni udział w tym pięknym wydarzeniu – zadbali o liturgię, pełniąc razem z członkami ruchu posługę przy ołtarzu.


Po raz piąty miejscem pielgrzymowania stało się Sanktuarium Jana Pawła II. Na ołtarzu ustawiono relikwie św. Królowej Jadwigi i św. Jana Pawła II, którzy patronują Grupom Apostolskim.
Zanim rozpoczęła się Eucharystia, słowo do zebranych wygłosił  kard. Stanisław Dziwisz. Metropolita Krakowski serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych w Sanktuarium, przypomniał, że ten ruch młodych zrodził się z inicjatywy kard. Karola Wojtyły, ówczesnego Metropolity Krakowskiego. Zachęcił zebranych, aby czuli się gospodarzami przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w naszym mieście.
Najważniejszym momentem Mszy świętej, której przewodniczył bp Damian Muskus, było błogosławieństwo do pełnienia posługi moderatora świeckiego, przyjęte przez czternaście osób oraz posługi animatora, które otrzymało siedemdziesięciu jego członków.
W homilii bp Muskus  wyraził przekonanie, że członkowie Ruchu Apostolstwa Młodzieży nie tylko żyją w jedności z Jezusem i w przyjaźni z nim, nie tylko są otwarci na działanie Ducha Świętego, ale również są aktywnymi uczestnikami ewangelizacji i twórcami społecznej odnowy.  Zachęcał do słuchania słowa Bożego, ponieważ warunkiem skutecznego głoszenia słowa w świecie jest otwarcie na prawdę zawartą w słowie przekazanym nam przez Boga. W podziękowaniu dla biskupa Damiana młodzi zapewnili, że będą robić wszystko, by wzrastać w wierze i swoją posługę pełnić dla dobra Kościoła.
Tego rodzaju uroczystości są przykładem, jak wiele dobra i chęci mają młodzi ludzie, którzy całym sercem chcą głosić innym Dobrą Nowinę. Przykład zaangażowania i radości młodych ludzi są dla nas motywacją do działania i podejmowania troski o duszpasterstwo młodzieży w naszym powołaniu kapłańskim, do którego się przygotowujemy. Otaczajmy opieką modlitewną stowarzyszenia młodzieżowe, aby młodzi ludzie kroczyli w swoim życiu drogą Ewangelii, a także, by nigdy nie zabrakło im odwagi, aby odpowiedzieć na wezwanie do kapłaństwa i życia zakonnego.

Michał Hans

zdjęcie: Michał Nowak