… o tym, jak „działa” liturgia. Katecheza ks. Krzysztofa Porosły

12 marca, w wieczór poprzedzający piątą niedzielę wielkiego postu, zainaugurowany został cykl konferencji organizowanych w Krakowskim Seminarium przez Kleryckie Koło Liturgiczne. Celem spotkań jest popularyzacja wiedzy liturgicznej wśród kleryków oraz pogłębianie świadomości roli liturgii, jaką odgrywa w prawdziwie chrześcijańskim życiu.

W ramach pierwszego spotkania konferencję wygłosił ks. Krzysztof Porosło, kapłan Archidiecezji Krakowskiej, student dogmatyki na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie, organizator rekolekcji liturgicznych Mysterium Fascinans. Przedmiotem katechezy była prezentacja fundamentalnych zagadnień z teologii liturgii i duchowości liturgicznej.

W pierwszej części Ks. Krzysztof wyjaśnił etymologię terminu leitourgia kompleksowo prezentując kulturowy kontekst liturgii w helleńskim życiu społecznym. Greckie rozumienie wspólnego dzieła przełożył na rzeczywistość kultu chrześcijańskiego. Następnie, wychodząc od soborowej definicji liturgii (KL 7) w inspirujący sposób opisał teologiczny schemat „Misterium – Liturgia – Życie”. Przekrojowo zaprezentował również teologię liturgii Jeana Corbon. W myśli tego francuskiego teologa liturgia jest źródłem dającym człowiekowi udział w życiu wewnętrznym Trójcy. Ks. Krzysztof zwrócił także uwagę na powszechne kapłaństwo wszystkich wiernych, które obrazowo przedstawił za pomocą koncepcji „Pani Murphy” Davida Fagerberga, w myśl której każdy ochrzczony jest liturgiem i teologiem. Katecheza została zwieńczona zwięzłą refleksją na temat anamnezy – owego zapowiedzianego w tytule katechezy sposobu „działania” liturgii. W wyjaśnieniu złożonego problemu ks. Krzysztof nawiązał do tez amerykańskiego orientalisty Roberta Tafta.

Cała katecheza, gruntownie osadzona w Piśmie Świętym, nauczaniu Magisterium oraz rozległej wiedzy teologicznej, bogata była również w osobiste refleksje wypływające z celebrowania liturgii i doświadczania w niej Misterium. Klerycy odebrali ją więc przede wszystkim jako dogłębne i autentyczne świadectwo chrześcijanina, który (jak sam żartobliwie to zaznaczył), pomimo, iż nie skończył studiów na San Anselmo, jest teologiem liturgii.

Serdecznie dziękujemy Księdzu Krzysztofowi za przyjęcie naszego zaproszenia oraz podzielenie się  swoim czasem i doświadczeniem.

Zapraszamy do odsłuchu katechezy:

Plik do pobrania (mp3)

Michał Tucznio