12 czerwca br. w kościele pw. Świętego Krzyża w Krakowie, członek Kleryckiego Koła Trydenckiego (KKT) naszego seminarium, a zarazem neoprezbiter Archidiecezji Krakowskiej, x. Wojciech Baran, odprawił Mszę Świętą prymicyjną w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego.

W wyższej asyście usługiwali: x. Marcin Kostka FSSP i dk. Marcin Jakubiak. Do Najświętszej Ofiary asystowali również członkowie KKT oraz uczestnicy duszpasterstwa Sedilla. Manduktorem, a zarazem kaznodzieją na Mszy prymicyjnej był x. dr hab. Wojciech Grygiel FSSP, przełożony Bractwa św. Piotra w Polsce. W swoim kazaniu odniósł się do tak fundamentalnej kwestii, jaką jest bycie kapłanem i dawanie świadectwa swoim kapłaństwem, chociażby przez drobny znak nieustannie noszonego stroju duchownego. Ksiądz Profesor zarysował uczestnikom Eucharystii obraz kapłana jako tego, który nie tylko jest aktywnym organizatorem życia wspólnoty i twórcą oklaskiwanych dzieł, lecz przede wszystkim szafarzem sakramentów świętych, towarzyszącym wiernym w ich drodze do królestwa Bożego.

Szymon Wykupil