LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA NA IV ARCHIDIECEZJALNY KONKURS WIEDZY LITURGICZNEJ

 

 

 

 

Młodsi (uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych):

A. Etap I:

  1. Mszał Rzymski dla diecezji polskich (Konstytucja Apostolska Pawła VI, OWMR, I, III i IV ME, prefacje, Okres Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego, Okres Wielkanocny, Msze obrzędowe)
  2. Katechizm Kościoła Katolickiego nr. 1113-1162.

B. Finał:

To co na Etap I, a ponadto:

  1. Konstytuacja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium nr 1-14 oraz 47-57
  2. Blachnicki F. Liturgia jako zbawczy dialog [w:] Liturgia dialogiem wyd. Światło – Życie, Kraków 2015 s. 5-66.

Starsi (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych):

A. Etap I:

  1. Mszał Rzymski dla diecezji polskich (Konstytucja Apostolska Pawła VI, OWMR, I, III i IV ME, prefacje, Okres Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego, Okres Wielkanocny, Msze obrzędowe)
  2. Katechizm Kościoła Katolickiego nr. 1113-1162 oraz 1322-1405
  3. Konstytuacja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium nr 1-14 oraz 47-57

B. Finał:

To co na Etap I, a ponadto:

  1. Adhortacja apostolska Benedykta XVI Verbum Domini nr 52-70.
  2. Louis Bouyer Wprowadzenie do życia duchowego, wyd. Pax, Warszawa 2014, s. 37-61


Dzięki życzliwości wydawnictw PAX oraz Światło-Życie finalistom konkursu zostaną udostępnione pozycje numer 4. dla młodszych i 5. dla starszych do celów związanych z przygotowaniem do finału konkursu.