LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA NA IV ARCHIDIECEZJALNY KONKURS WIEDZY LITURGICZNEJ

Młodsi (rocznik ‘01 i młodsi):

A) Etap I:

  1. Mszał Rzymski dla diecezji polskich (Konstytucja Apostolska Pawła VI, OWMR, I, III i IV ME, prefacje, Okres Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego, Okres Wielkanocny, Msze obrzędowe)
  2. Katechizm Kościoła Katolickiego 1113-1162.

B) Finał:

To co  na Etap I, a ponadto:

  1. Konstytuacja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium nr 1-14; 26-32 oraz 47-57
  2. Blachnicki F. Urzeczywistanianie się Kościoła w Liturgii [w:] Liturgia a Wspólnota 5-36

 

Starsi (rocznik ’98 i młodsi):

A) Etap I:

  1. Mszał Rzymski dla diecezji polskich (Konstytucja Apostolska Pawła VI, OWMR, I, III i IV ME, prefacje, Okres Wielkiego Postu, Triduum Paschalnego, Okres Wielkanocny, Msze obrzędowe)
  2. Katechizm Kościoła Katolickiego 1113-1162 oraz 1322-1405
  3. Konstytuacja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium nr 1-14; 26-32 oraz 47-57

B) Finał:

To co  na Etap I, a ponadto:

  1. Adhortacja apostolska Benedykta XVI Sacramentum Caritatis nr 6-19 oraz 34-41
  2. Ratzinger J. Sakrament i Misterium. Teologia Liturgii. (wyłącznie rozdział: Eucharystia, communio i solidarność oraz Czterdzieści lat Konstytucji o liturgii świętej)
  3. Ratzinger J. Pielgrzymująca wspólnota wiary. Kościół jako komunia. (wyłącznie rozdział: Communio oraz Eucharystia i Misja)