Dnia 19 listopada 2016 r. w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbyły się uroczystości związane z dokonaniem Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Z tej okazji do Łagiewnik przybyło ok. 100 tys. wiernych z Prezydentem RP Andrzejem Dudą na czele. Wśród uczestników nie zabrakło również alumnów naszego Seminarium.

Obchody rozpoczęły o godz. 10:00 nabożeństwem „Jezus króluje z Krzyża”, które miało przygotować wiernych do przeżycia dalszych części uroczystości i świadomego przyjęcia Jezusa jako Króla i Pana.

Po nabożeństwie nastąpiła konferencja byłego rektora naszego Seminarium, bpa Romana Pindla, ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej. W swej nauce biskup Pindel podkreślił, że Kościół w Polsce jako znaki czasu odczytał dwa zjawiska: powstanie i działalność licznych ruchów, których wspólnym dążeniem jest uznanie panowania Chrystusa Króla przez Polaków oraz dynamiczny rozwój wspólnot zajmujących się nową ewangelizacją, które łączy wspólne wezwanie do uznania w Jezusie Pana i Zbawiciela. Zauważył, że „jedno i drugie dążenie jest zgodne z Objawieniem publicznym, a więc tym, co Bóg dał poznać wszystkim ludziom poprzez Pismo Święte i żywą Tradycję Kościoła odnośnie do zbawienia”.

Nawiązując do objawień Rozalii Celakówny, do których odwołują się ruchy intronizacyjne, nie wchodząc jednak w spory odnośnie do ich autentyczności,  zaznaczył, że „objawienie prywatne ze swej natury obowiązuje tego, kto je otrzymuje, dla innych zaś może stanowić znak, wezwanie, zachętę, zwrócenie uwagi na jakąś prawdę, która zawarta jest w Objawieniu publicznym”, a właśnie w Objawieniu publicznym, tj. w Piśmie Świętym i Tradycji, „rozeznając, co dziś mówi Duch do Kościoła w Polsce”, odnajdujemy uzasadnienie dla ogłoszenia Chrystusa za Króla. Istotne jest jednak, że akt ten nie jest uczynieniem Chrystusa Królem – Jego intronizacją były Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie. Jest on potrzebny nam samym dla umocnienia naszej relacji z Nim oraz uporządkowania naszych serc i różnych obszarów naszego życia.

O godz. 12:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta,  której przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Homilię wygłosił bp Andrzej Czaja, ordynariusz diecezji opolskiej oraz przewodniczący Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych Konferencji Episkopatu Polski. Wezwał on do poważnego potraktowania obchodzonej uroczystości. „Proklamacja Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana zobowiązuje. Nie dopuśćmy do tego by jedynym owocem podwójnego jubileuszu Miłosierdzia i Chrztu Polski był tylko jakiś zapis w kronikach i annałach” – mówił. Dodał, że dodatkowym wezwaniem do podejmowania wysiłku apostolskiego będą słowa „idźcie i głoście”, które będą nam towarzyszyć jako myśl przewodnia zaczynającego się niebawem nowego roku kościelnego.

Po zakończeniu Mszy Świętej nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu, w trakcie którego Jubileuszowy Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana odczytał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki. Wszyscy wierni mogli włączyć się w odmawianie Aktu przez wypowiadanie aklamacji „Króluj nam, Chryste!”, „Chryste, nasz Królu, dziękujemy!” oraz „Chryste, nasz Królu, przyrzekamy!”.

 

Alumni naszego Seminarium brali aktywny udział w organizacji wydarzenia, m.in. przez zaangażowanie w oprawę liturgii, pomoc w udzielaniu Komunii Świętej oraz pracę w służbach porządkowych.

Piotr Piekart