25 luty 2017 r. Ta data na pewno długo pozostanie w pamięci braciom z rocznika św. Zygmunta Gorazdowskiego. Po zakończonych rekolekcjach wielkopostnych, klerycy rocznika III przyjęli uroczyście strój duchowny. Obłóczyny zaczęły się z samego rana, gdy bracia ze starszych roczników, pomogli przy pierwszym zakładaniu sutanny.

Dla wszystkich była to bardzo doniosła chwila, bo od tej pory jeszcze bardziej, poprzez strój, stają się znakiem obecności Chrystusa w świecie. Następnie, bracia z rocznika III, udali się na rozmyślanie i modlitwy poranne wraz z ojcem duchownym, by po tym, przejść procesyjnie do seminaryjnej kaplicy, gdzie z całą społecznością seminaryjną, uczestniczyli w uroczystej jutrzni. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że bracia z rocznika III przyjęli sutannę, w czasie obchodzonego w Kościele roku św. Brata Alberta. Niech zatem, św. Brat Albert wyprasza dla nich potrzebne łaski, szczególnie umiłowanie pokory i wierną służbę Bogu, wyrażającą się również poprzez miłowanie bliźniego.

Przyoblecz mnie, Panie, w człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i świętości życia. Amen”

Kamil Kubik