Fotokopia czy oryginał

W dniach od 21 do 24 lutego klerycy krakowskiego seminarium przeżywali rekolekcje przed rozpoczęciem czasu wielkiego postu. Tegoroczne rekolekcje pod hasłem „od fascynacji Jezusem do miłości Kościoła” prowadził ks. prof. Krzysztof Pawlina z Warszawy.

Klerycy uczestniczyli w licznych konferencjach i nabożeństwach. Wśród omawianych tematów alumni mogli usłyszeć wiele przykładów i porównań. Cennymi naukami były konferencje, które nawiązywały do przykładów z życia opowiadających historię prawdziwych ludzi. Duże doświadczenie i pozytywna energia pomogła uczestnikom jeszcze raz zbliżyć się do Chrystusa i pójść za Jego przykładem.