W ubiegłą sobotę w murach naszego seminarium mogliśmy cieszyć się obecnością 68 młodych pasjonatów liturgii, wraz z opiekunami – księżmi, katechetami, a także animatorami świeckimi. Było to spowodowane  finałem IV edycji Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Liturgicznej dla licealistów i gimnazjalistów, organizowanym przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej, które od tego roku było wspierane przez Kleryckie Koło Liturgiczne WSD AK.

Tegoroczna edycja okazała się przełomowa przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze nawiązaliśmy współpracę ze szkołami, stwarzając możliwość przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu w ramach katechezy. Ponadto finał po raz pierwszy odbył się w budynku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej , co niewątpliwie było ważnym przeżyciem dla młodych miłośników liturgii. Owe innowacje zaowocowały rekordową ilością uczestników pierwszego etapu – było ich aż 373. Zdecydowana większość z nich pochodzi z Archidiecezji Krakowskiej, jednak pod wzgórze Wawelskie zawitali także przedstawiciele diecezji: Bielsko-Żywieckiej, Gliwickiej, Tarnowskiej, Kieleckiej oraz Włocławskiej.

Po zmaganiach się z zadaniami konkursowymi uczestnicy mieli okazję zwiedzić nasz budynek przy ulicy Podzamcze 8, a także spotkać się i porozmawiać z klerykami. W tym czasie komisja złożona z alumnów naszego seminarium i świeckich animatorów poprawiła prace, a następnie zostały ogłoszone wyniki. Nagrody książkowe otrzymało po 13 osób najlepszych z obu kategorii wiekowych. Tytuł laureata, wraz z nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu elektronicznego otrzymało trzech najlepszych gimnazjalistów i trzech najlepszych licealistów.

Jak zauważyli uczestnicy, udział w konkursie zmotywował ich do pogłębiania tematyki teologii liturgii nie tylko na płaszczyźnie intelektualnej, ale także duchowej i egzystencjalnej. Żywimy głęboką nadzieję, że ich wysiłki w przygotowania do konkursu wydadzą owoc w ich dalszym życiu.

Mamy nadzieję, że uczestnicy, zachęceni  tegoroczną edycją, z entuzjazmem przystąpią do konkursu w przyszłym roku. Jesteśmy także wdzięczni księżom, katechetom i animatorom, bez których ofiarnego zaangażowania nasza inicjatywa nie trafiłaby do tak szerokiego grona odbiorców. Liczymy na ich zaangażowanie w kolejnej edycji, na którą już dziś serdecznie zapraszamy!

Szymon Kapłon