25 lat temu na mocy bulli Jana Pawła II „Totus Tuus Poloniae Populus” została utworzona diecezja bielsko- żywiecka. Obchody upamiętniające ćwierćwiecze diecezji odbyły się 25 marca w katedrze pw. św. Mikołaja w Bielsku-Białej.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Roman Pindel, który w wygłoszonej homilii nawiązał do historii początków chrześcijaństwa, gdy około 50 roku przybył do Efezu apostoł Paweł oraz zwrócił uwagę na szereg analogii, jakie tamto wydarzenie ma w stosunku do historii początków diecezji bielsko-żywieckiej. Wspólnie z licznie przybyłymi prezbiterami oraz wiernymi dziękowaliśmy Bogu za wszystkie łaski, których doświadczyliśmy w trakcie powstawania diecezji oraz w ciągu minionych 25 lat. Po uroczystej Eucharystii została wygłoszona historia powstania struktur kościelnych diecezji bielsko-żywieckiej, którą przedstawił ks. Tomasz Chrzan. Następnie w bielskiej katedrze odbył się koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Diecezjalnej Szkoły Organistowskiej i Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej. Niech święci patronowie diecezji bielsko- żywieckiej: św. Jan Kanty, św. Maksymilian Kolbe, św. Jan Sarkander wypraszają dla Pasterzy, prezbiterów oraz wiernych wszelkie potrzebne łaski.

Kamil Kubik