„Formacja prezbiterów stanowi dla biskupa sprawę pierwszorzędnej wagi, połączoną z modlitwą, poświęceniem i trudem. W związku z tym seminarium stanowi jedno z najcenniejszych dóbr diecezji”

Tym fragmentem z posynodalnej adhortacji świętego Jana Pawła II, dziekan alumnów przywitał abp. Marka Jędraszewskiego na pierwszym oficjalnym spotkaniu w Seminarium Duchownym, po objęciu urzędu metropolity krakowskiego.

Dziś w mury Seminarium Krakowskiego zawitał z pierwszą oficjalną wizytą abp Marek Jędraszewski. Uczestniczył on wraz z wszystkimi alumnami i przełożonymi w uroczystych nieszporach, po których wygłosił konferencje poświęconą spotkaniu Episkopatów Europy w Barcelonie i jego oddziaływaniu na Kościół w Polsce. Zwracając się do kleryków metropolita mówił: „Po Światowych Dniach Młodzieży zrodziła się refleksja, co dalej z potencjałem młodzieży. Niektórzy już podczas samych wydarzeń centralnych „założyli wyczynowe buty”, ale spora część dalej pozostaje „na peryferiach”. Ci młodzi ludzie to wasi rówieśnicy! Niektórzy pozbawieni sensu życia – bez perspektyw, którym obce są pytania o rodzinę, o cel życia, o śmierć. I pytanie, które stoi przed nami: Jak do nich dotrzeć z prawdą o Chrystusie w świecie, który nie przyjmuje prawdy, wybiera postprawdę, wybiera narracje. W świecie w którym liczą się emocje, a nie argumenty. Do takiej rzeczywistości mamy iść z Prawdą Ewangelii.” Następnie arcybiskup opisywał tendencje i modele towarzyszenia młodym, które pojawiły się na spotkaniu w Barcelonie. „Najpierw musimy sobie zadać pytanie kim ja jestem i  dokąd chcę tę młodzież doprowadzić, a dopiero później pytać w jaki sposób to zrobić.” W dalszej części pojawiły się bardzo konkretne pytania do kleryków i księży: „Zadajmy sobie dziś to pytanie: Kim jestem jako ten, którego Chrystus powołał i wybrał?, czy mam jasną tożsamość Chrystusową?, czy mam na tyle entuzjazmu by iść z uczniami do Emaus? Musimy zrozumieć, że jesteśmy kimś, ale nie jako „ja”, ale jako świadek Chrystusa, na tyle, na ile daje się prowadzić Duchowi Świętemu”. Na zakończenie, niejako na rozesłanie ksiądz arcybiskup zaszczepił w serca alumnów słowa nadziei: „Musicie dojrzewać w duchu Kościoła i nim potem dzielić się ze światem, który jest biedny – pozbawiony sensu życia. Mamy być świadkami Ewangelii życia w świecie, w którym obecna jest cywilizacja śmierci – nie mająca poczucia wartości życia. Cała formacja seminaryjna musi prowadzić do bycia świadkiem Chrystusa, który jest, który był i który przychodzi. Niech świadectwo wielkiego tygodnia i Triduum Paschalnego będzie okazją do przypomnienia kim macie się stać, po to, aby świat nie utracił nigdy nadziei.”

Po konferencji arcybiskup Marek Jędraszewski wraz z alumnami udał się na kolację, a następnie pod przewodnictwem księdza rektora Krzysztofa Gryza zwiedził cały budynek przy ulicy Podzamcze 8. W taki sposób zakończyła się pierwsza oficjalna wizyta metropolity krakowskiego w miejscu, które można nazwać „źrenicą oka ” każdego biskupa diecezjalnego w Krakowie.

Marcin Stopka