Dziewiątego maja odbyło się kolejne spotkanie organizowane przez Kleryckie Koło Liturgiczne. Prelegentem był ks. dr Sławomir Kołata, v-ce rektor naszego seminarium. Podjął on tematykę związaną z teologią liturgii neokatechumenalnej.

Zagadnienie przedstawił w trzech punktach. Najpierw przedstawił pokrótce historię Drogi Neokatechumenalnej, następnie streścił przesłanie katechez liturgicznych, będących częścią formacji na Drodze. Ostatnim punktem był opis liturgii, opatrzony licznymi komentarzami teologiczno – praktycznymi, włącznie z analizą punktów statusu wspólnoty, odnoszących się do Eucharystii. Ks. Sławomir jako kapłan, który od wielu lat posługuje w tejże wspólnocie, podzielił się nie tylko wiedzą, ale również doświadczeniem. Dzięki temu audytorium z większym zaciekawieniem uczestniczyło w spotkaniu. Dowodem tego było duża liczba pytań. Katecheza cieszyła się sporym zainteresowaniem kleryków diecezjalnych jak i z zaprzyjaźnionych seminariów zakonnych. Poniżej znajduje krótka relacja zdjęciowa autorstwa Macieja Godzieszki.

Jan Stołowski