26 diakonów pochodzących z dwóch diecezji, które kształtują swoich alumnów w krakowskim seminarium zostało w sobotę wyświęconych na prezbiterów.

Święcenia prezbiteratu i przypadające nazajutrz prymicje to wyjątkowy dzień nie tylko dla samych zainteresowanych i ich rodzin, ale dla całego Kościoła Powszechnego. Święcenia kapłańskie są gwarantem ciągłości Kościoła i sukcesji, którą od czasu apostołów przekazują ich następcy. Msze święte zarówno na Wawelu jak i w bielskiej katedrze zgromadziły tłumy wiernych.

 

Oto lista wyświęconych prezbiterów i ich kapłańskie motto :

 

diecezja krakowska:

 

Ks. Adam Aleksandrowicz
Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. (Łk 23, 46)

 

Ks. Piotr Anielski

Potrzeba, aby On wzrastał, a ja się umniejszał. (J 3, 30)
Ks. Wojciech Borowiec

Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, a On sam będzie działał. (Ps 37, 5)

 

Ks. Jarosław Gawęda

“Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną.” (Mk 10, 21)

 

 

Ks. Maksymilian Grabowski

Trzeba, aby On wzrastał, a ja, żebym się umniejszał. (J 3, 30)

 

Ks. Marcin Jakubiak

Ja prezbiter – do Wybranej Pani i do jej dzieci, które miłuję w prawdzie. A teraz proszę Cię, Pani, abyśmy się wzajemnie miłowali. (2 J 1a. 5a)

 

Ks. Paweł Matysiak

Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. (Łk 22, 42) Jezu, ufam Tobie.

 

Ks. Michał Mroszczak

Wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. (2 Kor 12, 9)

 

Ks. Marcin Napora

Tobie Panie zaufałem nie zawstydzę się na wieki.(Te Deum)

 

Ks. Bartłomiej Nawara

Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce. (Ps 119, 105)

 

Ks. Damian Obrał

Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. (Apel Jasnogórski)

 

Ks. Paweł Odziomek

Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. (Ap 2, 10)

 

Ks. Paweł Ostwald

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. (J 12, 24)

 

 

 diecezja bielsko-żywiecka:

 

 

Ks. Krzysztof Adamski

Pan moim światłem i zbawieniem moim. (Ps 27, 1)

 

Ks. Kamil Białożyt

Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie opuszczę cię ani nie porzucę (Joz 1, 5b)

 

Ks. Tomasz Chamera

Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham (J 21, 17)

 

Ks. Wojciech Grzegorzek

Jezus siłą mą

 

Ks. Kamil Jurek

Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał (Mk 3, 13)


Ks. Wojciech Lach
Nikt zaś z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana (Rz 14, 7-8)

Ks. Filip Magiera
Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść (Jr 20, 7)Ks. Michał Marek
Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców (1 Kor 1, 27)Ks. Tomasz Mikociak
Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana (Ps 116, 12-13)

 

 

Ks. Michał Styła

Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali (2 Kor 12, 9)

 

Ks. Tymoteusz Szydło

Ku wolności wyswobodził nas Chrystus (Ga 5, 1)

 

Ks. Paweł Then

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej (Rz 8,35)

 

Ks. Mateusz Tomaszek

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę (Ef 2,8)