Kilka słów o Adwencie ….
Maryja powiedziała Bogu: TAK. Wyrzekła swoje FIAT. Oddała Bogu całe swoje życie. Miała plany, marzenia, ale całym sercem zaufała Bogu. Czasami ciężko nam jest oddać Bogu kierownicę naszego życie. Czas Adwentu, a w nim postać Maryi uczy nas całkowitego zaufania Jezusowi. Niech IV niedziela Adwentu będzie czasem refleksji nad własnym życiem, a także okazją do wypowiedzeniu razem z Maryją: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».

Liturgia Słowa na IV Niedzielę Adwentu:
1 Czytanie: (2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16)
Psalm: (Ps 89, 2-5.27.29)
2 Czytanie: (Rz 16,25-27)
Ewangelia: (Łk 1,26-38)

Paweł Gędźba