Czy jestem już gotowy w Dzieciątku położonym w żłóbku zobaczyć mojego Boga, zapowiadanego przez proroków Emmanuela? Stańmy przy żłóbku Jezusa jak pasterze i z pokorą zegnijmy przed Nim kolana. Przed tą wielką tajemnicą naszej wiary – Bóg stał się człowiekiem, a na imię Mu – Jezus. Razem z Aniołami zaśpiewajmy: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał”.

Na Uroczystość Bożego Narodzenia komentarz wygłosił ks. Mateusz Hosaja – vice-rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

Paweł Gędźba