We wtorkowy wieczór w Krakowskim Seminarium Duchownym odbyła się pierwsza edycja „Dialogów” księdza arcybiskupa, Metropolity Krakowskiego z klerykami. Witając ordynariusza w Seminarium, ksiądz rektor Janusz Mastalski powiedział: Księże arcybiskupie po raz kolejny witam w domu i dziękuję za to, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie i odpowiadając na pytania, które rodzą się w sercach tych młodych ludzi przygotowujących się do kapłaństwa umocnić zarówno ich, jak i przełożonych. Następnie przyszedł czas na pytania ze strony kleryków, które niewątpliwie nie były łatwe zarówno poprzez interdyscyplinarny przedział tematyczny, jak i poruszane aspekty.

Wśród pytań pojawiły się tematy zarówno pastoralne, takie jak: indywidualne dopasowanie zmian personalnych, katolicka nauka społeczna, nacjonalizm, temat modlitwy, obecności kapłanów w mediach oraz te bardziej dogmatyczne, jak interpretacja modlitwy Ojcze Nasz czy aktualizacja encykliki Humane Vitae w świetle Amoris Laetitia. Przez nieco ponad godzinę arcybiskup Marek Jędraszewski rzetelnie odpowiadał na pytania przygotowujących się do kapłaństwa. Tego wieczoru zaplanowana została jeszcze jedna wewnątrz seminaryjna uroczystość, Metropolita Krakowski otworzył i poświęcił nową salę integracyjną, która wspólnymi siłami przełożonych i kleryków WSD w Krakowie powstawała już od początku roku akademickiego. Było to pierwsze, ale na pewno nie ostatnie wydarzenie tego typu. Podczas spotkania można było zauważyć, że klerycy mają sporo pytań, a arcybiskup w swoim stylu, spokojnie, autentycznie i rzetelnie na nie stara się odpowiedzieć.

 

Marcin Stopka