„Tak jak Ojciec dał Syna z miłości, a Syn oddał siebie z tej samej miłości, podobnie i my możemy miłować innych tak, jak Bóg nas umiłował.” (Papież Franciszek)
21 stycznia 2018 r. w naszym seminaryjnym domu przyjęliśmy wyjątkowych gości, którymi byli ludzie chorzy i cierpiący – należący do wspólnoty Braterstwa Chorych.
Od godziny 9:00 przyjmowaliśmy naszych wspaniałych gości. Spotkanie rozpoczęło się oficjalnie o 10:00 Eucharystią, której przewodniczył ks. bp Damian Muskus. Mszę Świętą koncelebrowali ks. Rektor Janusz Mastalski, ks. v–ce Rektor Sławomir Kołata, ks. Tomasz Grzesiak, ks. Józef Sowa.
Po Eucharystii wspólnie udaliśmy się na spotkanie opłatkowe, gdzie mogliśmy wszyscy złożyć wspólnie noworoczne życzenia.


O godzinie 12:00 rozpoczęło się przedstawienie przygotowane przez braci z roku III pt.: Jasełka u pana Hrabiego. To był ostatni punkt programu. Na koniec goście udali się do swoich domów.
Ten czas, który przeżyliśmy był chwilą umocnienia i radości. Mogliśmy na nowo przeżyć tajemnicę wcielenia się Boga. Po raz kolejny, tradycyjne już spotkanie dało nam do zrozumienia, że w drugim człowieku mieszka sam Bóg. Życzę każdemu otwartości i miłości w kierunku osób chorych i cierpiących, abyśmy mogli powiedzieć: Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi (Hi 29,15).
Dziękuję wszystkim gościom, którzy przybyli do nas . Dziękuję księdzu biskupowi, księżom przełożonym, księżom opiekunom, organizatorom, wszystkim, którzy ubogacili ten piękny dzień swoją obecnością.
Bóg zapłać!

Tobiasz Zoń