I Niedziela Wielkiego Postu, to czas kiedy realizujemy nasze postanowienia wielkopostne. Jednak w ich realizację może wkraść się bylejakość. Walczmy w tym okresie przygotowania do Wielkiej nocy z tą chorobą, która niszczy nasze serca. Zawalczmy o ten zaczynający się Wielki Post.


I czytanie – Rdz 9, 8-15
Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: «Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię».
Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego istnienia».

Psalm – Ps 25, 4-9
II czytanie – 1 P 3, 18-22
Ewangelia – Mk 1, 12-15

Paweł Gędźba