„Dylematy seminaryjne” – w tych dwóch zwięzłych słowach można określić tematykę rekolekcji jakie w ostatnich dniach (21. – 23. lutego) odbyli klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Na przestrzeni ostatnich lat przyjęło się, że corocznie okres Wielkiego Postu alumni rozpoczynają właśnie od odbycia ćwiczeń duchowych. Wszelako w tym roku nie obyły się one bez pewnych innowacji.
Ciężaru wygłoszenia rekolekcji podjął się sam ks. Rektor – Janusz Mastalski. Jednak osoba rekolekcjonisty to nie jedyne novum jakie zaskoczyło uczestników ćwiczeń duchowych. Otóż po raz pierwszy w historii seminarium w rekolekcjach uczestniczyła cała wspólnota seminaryjna tj. bracia z domów przy ulicy Podzamcze i Piłsudskiego. Co warte zaznaczenia, przez wszystkich kleryków ten aspekt jednoczący został odebrany bardzo pozytywnie. W rozmowach podkreślano trudny do przecenienia wymiar uniwersalności seminaryjnych dylematów na każdym etapie formacji.
Każdy z was, niezależnie od tego, na którym roku formacji obecnie się znajduje, może odkryć w sobie liczne dylematy – to pierwsza konkluzja, do której zostaliśmy doprowadzeni przez księdza rekolekcjonistę. Wśród poruszanych dylematów znalazły się zarówno te duchowe oraz moralne jak i te dotyczące życia społecznego oraz rodzinnego. Wielu z nas dzięki odbyciu rekolekcji miało okazję się przekonać, że niektóre z dylematów utworzyły się przed wielu laty, a nie zostały jeszcze rozwiązane. W tym miejscu należy podkreślić, że główną intencją ks. Rektora była konfrontacja z każdym z dylematów poprzez podawanie konkretnych sposobów na ich rozwiązanie.
Wśród istotnych punktów programu rekolekcyjnego warto wspomnieć także o Adoracji Najświętszego Sakramentu, która odbywała się przez pół godziny po każdej konferencji i nauce rekolekcyjnej. Nie da się ukryć, że taki układ rekolekcji bardzo przypadł do gustu ich uczestnikom. Zaznaczano, że dzięki temu była okazja do przedstawienia swoich dylematów przed Tym, który jest naszym Panem i Mistrzem – Jezusem Chrystusem. W nim w pierwszej kolejności poszukiwaliśmy rozwiązania trapiących nas problemów.
Dzięki odbytym rekolekcjom zostaliśmy wprowadzeni w duchowy wymiar przeżywania Wielkiego Postu. Aby wymiar wspólnotowy nie został ograniczony jedynie do wspólnego słuchania rekolekcyjnych nauk, ks. Rektor pozostawił każdemu z kleryków modlitwę. Modlitwę, którą odmawiamy za siebie i za całą wspólnotę seminaryjną przez trwający okres pokuty. Dzięki niej owoce rekolekcji nie pozostały tylko w poszczególnych alumnach, ale zostały rozciągnięte na wszystkie osoby tworzące nasze seminarium.