„Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi” – zaśpiewa dziś cały Kościół w hymnie Exsultet. Noc Paschalna nie jest tylko wspomnieniem przeszłego wydarzenia. Jak przed dwoma tysiącami lat zmieniła ona wszystko, tak i niech dziś rozświetlający ją blask Zbawienia ogarnia sobą wszystkie ludzkie serca. Komentarz do czytań na Wielką Sobotę udzielił ks. Dariusz Susek – Prefekt Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.
I czytanie – Rdz 1, 1 – 2, 2
Psalm – Ps 104 (103), 1-2a. 5-6. 10 i 12. 13-14b. 24 i 35c albo Ps 33 (32), 4-5. 6-7. 12-13. 20 i 22
II czytanie – Rdz 22, 1-18
Psalm – Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11
III czytanie – Wj 14, 15 – 15, 1a
Psalm – Wj 15, 1b-2c. 3-4. 5-6. 17-18
IV czytanie – Iz 54, 4a. 5-1
Psalm – Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a. 13b
V czytanie – Iz 55, 1-11
Psalm – Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6
VI czytanie – Ba 3, 9-15. 32 – 4, 4
Psalm – Ps 19 (18), 8-9. 10-11
VII czytanie – Ez 36, 16-17a. 18-28
Psalm – Ps 42 (41), 2-3. 5 albo Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19
VIII czytanie – Rz 6, 3-11
Psalm – Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23
Ewangelia – Mk 16, 1-7

Paweł Gędźba