Nasze seminarium jest domem, w którym ważne jest tworzenie więzi. Tym razem wyrażamy to przez dzień otwarty – zauważa ks. Dariusz Susek, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, zachęcając do wizyty w tętniącym życiem gmachu pod Wawelem, gdzie alumni z dwóch diecezji przygotowują się do kapłaństwa.
W sobotę 12 maja, między godziną 9.00 a 15.00, drzwi domu przy ulicy Podzamcze 8 w Krakowie będą szeroko otwarte dla zainteresowanych życiem tych, którzy zdecydowali się rozeznawać powołanie do szczególnej służby Bogu i Kościołowi. Jak ciekawa i dynamiczna może być codzienność kleryka, przekonają się uczestnicy atrakcji dnia otwartego, przeżywanego pod hasłem Siłownia ducha. Będzie zatem mowa o kształtowaniu własnego wnętrza przez liturgię i modlitwę, podejmowaną w dwóch kaplicach. Jako że rozwojowi duchowemu sprzyja troska o umysł i ciało, goście poznają intelektualne, kulturalne i sportowe pasje przyszłych księży. Do czekającej ich pracy pomaga wdrożyć się również udział w duszpasterstwach osób chorych, niepełnosprawnych czy przebywających w więzieniu. Nie zabraknie możliwości rozmowy z alumnami i ich przełożonymi. O dobrą muzykę zadba reaktywowany zespół seminaryjny. Grupy zorganizowane są proszone o wcześniejszą wiadomość ze zgłoszeniem uczestnictwa (facebook.com/seminarium.krakow).
Wyższe Seminarium Duchowne w Krakowie powstało w 1601 roku. Na przestrzeni czterech stuleci działalności doczekało się wielu słynnych absolwentów, wśród których najbardziej znanym jest święty Jan Paweł II. Obecnie formację podejmuje tam 150 alumnów i diakonów z archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej. Rektorem jest ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski – kierownik katedry pedagogiki ogólnej na UPJPII w Krakowie, specjalista w zakresie nauk o rodzinie, uznany kierownik duchowy i rekolekcjonista.

Kl. Michał Grzesiak