Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami

Zgodnie z wymogami prawa kanonicznego, kandydaci do święceń diakonatu z rocznika świętego Jana XXIII potwierdzili wolę służby Kościołowi w duchu wierności Magisterium oraz posłuszeństwa papieżowi i biskupowi.

Na kilkanaście godzin przed celebracjami, które zaplanowano w katedrze wawelskiej oraz hałcnowskiej bazylice, w seminaryjnych murach dało się już wyczuć podniosłą atmosferę. Oto 7 maja, w obecności przełożonych oraz ojców duchownych, alumni zgromadzili się w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa, aby być świadkami wyznania wiary i przysięgi wierności, którą ich współbracia złożyli na ręce księdza rektora Janusza Mastalskiego. W homilii, pełnej słów troski i życzliwości, zachęcił on kandydatów do diakonatu, by w pełni przyjęli Jezusa ofiarującego im swoją miłość. Następnie klerycy roku V złożyli uroczyste wyznanie wiary. Zapewnili o posłusznym przyjmowaniu nauczania Ojca Świętego oraz Kolegium Biskupów. Przysięgli również, że nowe obowiązki podejmą w sposób staranny i wierny, mając na uwadze dobro wspólnoty Kościoła. Każdy z osobna potwierdził przyrzeczenie przez złożenie rąk na świętej księdze Ewangelii. Szczególnym aktem modlitwy za przyszłych diakonów, wieńczącym nabożeństwo, był śpiew litanii do Chrystusa Kapłana i Żertwy.

 

Michał Grzesiak