W uroczystość świętego Stanisława, przez nałożenie rąk arcybiskupa Marka Jędraszewskiego oraz biskupa Romana Pindla, Kościół zyskał 21 nowych diakonów, którzy będą posługiwali w archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej.

Tradycją krakowskiego seminarium jest udzielanie święceń diakonatu alumnom V roku w dniu 8 maja. Kapłani oraz wierni, oddając cześć świętemu biskupowi i męczennikowi ze Szczepanowa, gromadzą się wówczas pod przewodnictwem swoich pasterzy, aby towarzyszyć modlitwą klerykom obu diecezji, złączonych nie tylko w kontekście historii, ale i teraźniejszości poprzez łaskę powołań do kapłaństwa.

Dwie świątynie w Krakowie i Bielsku-Białej wypełnili przedstawiciele duchowieństwa, krewni oraz przyjaciele kleryków z rocznika świętego Jana XXIII. Podczas Eucharystii w bazylice archikatedralnej świętych Stanisława i Wacława na Wawelu arcybiskup Marek Jędraszewski przypomniał, że diakonat jest szczególną formą budowania relacji z Dobrym Pasterzem, a w konsekwencji także ze swoim biskupem. Analizując poszczególne pytania, zadawane kandydatom w ramach obrzędu święceń, metropolita krakowski podkreślił znaczenie ślubowanego posłuszeństwa. Łatwo zapewne będzie wymówić słowo „przyrzekam”. Wraz z jego wypowiedzeniem zaczyna się otwierać ogromna przestrzeń wierności temu, co się powiedziało, komu się powiedziało i dla kogo się powiedziało – stwierdził hierarcha. Na rolę wolności i miłości w ludzkiej odpowiedzi na Boży głos zwrócił uwagę biskup Roman Pindel. Bogu zależy na każdym z nas. Każdego z nas zaprasza do coraz głębszej relacji: miłości, przyjaźni, zaufania. Jednak nie zmusza do tej miłości. Każdy z nas może w różny sposób odpowiadać na miłość Pana – mówił pasterz Kościoła bielsko-żywieckiego podczas Mszy świętej w bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hałcnowie.

Przyrzeczenia celibatu, posłuszeństwa biskupowi diecezjalnemu oraz codziennej modlitwy Liturgią Godzin złożyło 14 nowych diakonów archidiecezji krakowskiej: Michał Curzydło, Damian Dejner, Marek Figiel, Paweł Gędźba, Michał Kowalcze, Dominik Kowynia, Marek Kulman, Michał Kwiecień, Arkadiusz Litwiniuk, Andrzej Madej, Szymon Miłek, Piotr Piekart, Krzysztof Pierzchała i Jan Stołowski. W diecezji bielsko-żywieckiej posługę głoszenia Słowa Bożego podejmie 7 diakonów: Michał Byrtek, Maciej Dunat, Paweł Faruga, Piotr Iwanek, Wojciech Nowak, Maciej Stoły i Marcin Stopka.

 

Michał Grzesiak