Dla alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej początkiem kolejnego roku formacji duchowej były rekolekcje wstępne. Konferencje i homilie w dniach 26-29 września br. wygłosił ks. dr Wojciech Mleczko CR, pracownik Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Księży Zmartwychwstańców w Krakowie.
Pozwolił on przeżyć dni pełne refleksji, które stanowiły odpowiedź na wiele nurtujących pytań. Może odnaleźć się w nich każdy współczesny kleryk, nieraz zastanawiający się, jak powinna wyglądać autentyczna relacja z Panem, choćby w perspektywie owocnego przeżywania Eucharystii. Słowo “relacja” stało się właśnie w ustach rekolekcjonisty kluczem do zbudowania skutecznego programu życia duchowego, które ma realną szansę na progres. Sciślej: kaznodzieja podjął kwestię relacji uczeń-Jezus i mocno wypunktował sfery, które wpływają negatywnie na rozwój więzi z Chrystusem. Jednocześnie wskazał drogę odnowy i swoistego uleczenia. Solidna lektura Słowa Bożego, autentyczne oddanie życia Mistrzowi z Nazaretu czy również odniesienie słów konsekracji do własnej przemiany życia naznaczyło cele pracy nad sobą w procesie rozeznawania powołania dla alumnów archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej.

 

Aleksander Halecki