“Decyzją Metropolity Krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, po biskupie Januszu Mastalskim, obowiązki Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie od 1 marca br. obejmie Ks. Andrzej Tarasiuk, dotychczasowy ojciec duchowny Seminarium. Kraków, 20.02.2019, Kuria Metropolitalna w Krakowie”.

Ksiądz doktor Andrzej Tarasiuk, w czasie sprawowania posługi ojca duchownego w naszym seminarium, dał się poznać jako człowiek modlitwy i dbałości o liturgię.

Pogłębianie relacji z Chrystusem jest, dla ks. Andrzeja Tarasiuka, zadaniem kluczowym dla seminarzysty. Wielokrotnie nas do tego zachęcał. Bez miłości do Jezusa w Piśmie Świętym, Eucharystii i Mszy Świętej nie mamy nic i nic nie damy innym. Bez tego, jak mówił, można zostać uczonym w Piśmie. Ci jednak znali samą tylko literę, ale nie Boga i dlatego odrzucili Chrystusa, jednocześnie uważając się za sprawiedliwych. Takie zakłamanie było nie do zniesienia dla ks. Andrzeja Tarasiuka. Zachęcał do budowy relacji z Chrystusem, która oparta jest na miłości. Ta zaś ma ukazywać się w wierności i każdym podejmowanym działaniu.

Szczególną opieką duchową mogli cieszyć się klerycy pierwszego rocznika.

Z sylwetką ks. dr Andrzeja Tarasiuka można zapoznać się na stronie Archidiecezji Krakowskiej.

Gratulujemy i życzymy, by ks. dr Andrzej Tarasiuk dalej uczył nas jak kochać Chrystusa.