9 marca był dniem szczególnej radości w naszym seminarium. Po rekolekcjach wielkopostnych klerycy trzeciego i czwartego rocznika zostali ustanowieni odpowiednio lektorami i akolitami. Trzydziestu sześciu alumnów otrzymało błogosławieństwo do pełnienia nowych dla siebie posług w Kościele. Mszy Świętej w bazylice św. Floriana w Krakowie przewodniczył bp Janusz Mastalski, były rektor Wyższego Seminarium Duchownego. Po zakończeniu liturgii nowi lektorzy i akolici świętowali z rodzinami.
Lektor jest powołany szczególnie do pogłębionego studium i lektury Pisma Świętego oraz przygotowania wiernych do publicznego czytania Słowa Bożego.
Akolita jest powołany szczególnie do bliskiej służby przy ołtarzu, co wyraża się m.in. w możliwości puryfikowania naczyń liturgicznych w przypadku braku diakona oraz rozdzielania Komunii Świętej.

kl. Patryk Zaręba