Rekrutacja do naszego seminarium została otwarta. Oto wszystko, co musisz wiedzieć, aby móc się zgłosić.
Terminy dla Archidiecezji Krakowskiej: 1) do 2 lipca oraz 2) do 16 września.
Terminy dla Diecezji bielsko-żywieckiej: 1) do 1 lipca oraz 2) do 15 września. 

Osoby pragnące wstąpić do naszego seminarium i rozpocząć studia filozoficzno-teologiczne zgłaszają się osobiście, składają potrzebne dokumenty i odbywają rozmowy z księdzem przełożonym i ojcem duchownym.

Podstawowym warunkiem jest łaska powołania do kapłaństwa i celibatu. Rozeznanie powołania opiera się na wewnętrznym pragnieniu służby Bogu i ludziom oraz na posiadaniu zdolności koniecznych
do podjęcia formacji i posługi kapłańskiej.

Zdolności, o których mowa, to:

 • zdolności duchowe – miłość Boga i drugiego człowieka, duch braterstwa, zdolność zaparcia się siebie, doświadczona czystość, odpowiedzialność za Kościół, gorliwość apostolska i misyjna;
 • zdolności moralne – szczerość, dojrzałość uczuciowa, wierność obietnicom, troska
  o sprawiedliwość, duch przyjaźni, wolności, odpowiedzialność, pracowitość, umiejętność współpracy;
 • zdolności intelektualne – umiejętność stosowania słusznej i zdrowej oceny, uzdolnienia pozwalające do odbycia wyższych studiów filozoficzno-teologicznych;
 • zdrowie psychiczne i fizyczne;
 • dobra intencja – podjęcie zadań kapłańskich z pobudek religijnych;
 • wolność w wyborze powołania;
 • wewnętrzne przekonanie o wezwaniu przez Boga.

 

Terminy rekrutacji:

Termin lipcowy

 • Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna:
 • dla kandydatów z archidiecezji krakowskiej:
  • do 2 lipca – złożenie dokumentów i rozmowa z księdzem przełożonym
   (siedziba seminarium w Krakowie – ul. Podzamcze 8);
 • dla kandydatów z diecezji bielsko-żywieckiej:
  • do 1 lipca – złożenie dokumentów i rozmowa z biskupem bielsko-żywieckim
   (siedziba kurii diecezjalnej w Bielsku-Białej – ul. Żeromskiego 5-7).
  • 2 lipca – rozmowa z księdzem wicerektorem
   (siedziba kurii diecezjalnej w Bielsku-Białej – ul. Żeromskiego 5-7).
 • Egzaminy (dla obu diecezji):
 • 3-4 lipca – test psychologiczny, test wiedzy religijnej, rozmowa z ojcem duchownym
  (siedziba seminarium w Krakowie – ul. Podzamcze 8);
 • 9 lipca – indywidualna rozmowa kwalifikacyjna, decyzja o przyjęciu do seminarium
  (siedziba seminarium w Krakowie – ul. Podzamcze 8).

 

Termin wrześniowy

 • Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna:
 • dla kandydatów z archidiecezji krakowskiej:
  • do 16 września – złożenie dokumentów i rozmowa z księdzem przełożonym
   (siedziba seminarium w Krakowie – ul. Podzamcze 8);
 • dla kandydatów z diecezji bielsko-żywieckiej:
  • do 15 września – złożenie dokumentów i rozmowa z biskupem bielsko-żywieckim
   (siedziba kurii diecezjalnej w Bielsku-Białej – ul. Żeromskiego 5-7);
  • 16 września – rozmowa z księdzem wicerektorem
   (siedziba kurii diecezjalnej w Bielsku-Białej – ul. Żeromskiego 5-7).
 • Egzaminy (dla obu diecezji):
 • 17-18 września – test psychologiczny, test wiedzy religijnej, rozmowa z ojcem duchownym
  (siedziba seminarium w Krakowie – ul. Podzamcze 8);
 • 20 września – indywidualna rozmowa kwalifikacyjna, decyzja o przyjęciu do seminarium
  (siedziba seminarium w Krakowie – ul. Podzamcze 8).

 

Potrzebne dokumenty

 • Własnoręcznie napisane podanie.
 • Życiorys.
 • Świadectwo maturalne (oryginał)*.
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 • Aktualna metryka chrztu świętego i świadectwo bierzmowania.
 • Świadectwo ślubu kościelnego rodziców.
 • Opinia księdza proboszcza i katechety.
 • Świadectwo zdrowia o możliwości podjęcia studiów (wystawia lekarz pierwszego kontaktu).
 • Dwie fotografie (format legitymacyjny, w garniturze, w jasnej koszuli z krawatem).

 

* Ze względu na późne wyniki egzaminu maturalnego świadectwo maturalne wystarczy złożyć
w ostatnim dniu rekrutacji (odpowiednio 9 lipca lub 20 września).

 

Test i rozmowa kwalifikacyjna

W przygotowaniu się do testu wiedzy religijnej proponowana jest lektura następujących pozycji:

 • Katechizm Kościoła Katolickiego, wydanie drugie poprawione, Poznań 2002.
 • Youcat: Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, tłum. M. Szczepaniak, Częstochowa 2011.
 • Być chrześcijaninem dziś: teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1992.