Każdy diakon oraz kleryk piątego roku z niecierpliwością oczekuje maja, który w kalendarium jest miesiącem święceń kapłańskich i diakonatu. W sobotę dwudziestu braci z rocznika św. Jana XXIII przyjęło święcenia w swoich katedrach – czternastu w Archidiezecji Krakowskiej i sześciu w Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Formacja do kapłaństwa trwa sześć lat i obejmuje wszystkie aspekty życia każdego człowieka.
Dzięki doskonaleniu osobowości ludzkiej każdy wyświęcony kapłan może zostać żywym obrazem Jezusa Chrystusa. Szczególnie pomocne jest kształtowanie duchowości, tak potrzebne nie tylko w utrzymywaniu i pogłębianiu relacji osobistej z Bogiem, ale i w prowadzeniu wiernych do Niego. Rozwój postawy slużby wspomaga formacja duszpasterska i związane z nią liczne praktyki. Odpowiednie przygotowanie do przekazywania Ewangelii przychodzi klerykom wraz ze zdobywaniem obszernej wiedzy filozoficznej i teologicznej.

Formacja odbywa się we wspólnocie młodych ludzich, chcących rozpoznać powołanie do kapłaństwa, do którego wzywa Chrystus. Pośród innych społeczności chrześcijańskich, Seminarium jest naznaczone faktem, iż jego wspólnota składa się z osób powołanych przez Boga do podjęcia w swoim pokoleniu odpowiedzialności kapłańskiej za najwyższe wartości: zbawienie, prawdę, miłość, sprawiedliwość i godność człowieka. Jesteśmy zatem zespołem ludzi, w ręce których Chrystus Pan pragnie złożyć losy Ewangelii w naszych czasach (z Regulaminu).

Po pięciu latach formacji kleryk otrzymuje święcenia diakonatu, i rozpoczyna okres rocznej praktyki duszpasterskiej i zakończenia nauki obroną pracy magisterskiej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Następnie odbywają się tygodniowe rekolekcje, które bezposrednio przygotowują do przyjęcia święceń kapłańskich. Tegorocznym rekolekcjonistą był duchowny Dawid Leśniak. Kolejny krok to same święcenia kapłańskie, szczególny moment w życiu każdego kandydata.

Niedługo nowi kapłani zostaną posłani do swoich pierwszych parafii.

 

Neoprezbiterzy pochodzący z Archidiecezji Krakowskiej:

1. Michał Curzydło
(Nowy Targ, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa)
Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie. (Ps 40,18a)

2. Damian Dejner
(Wadowice, parafia św. Piotra Apostoła)
Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. (J, 15,5)

3. Marek Figiel
(Nowy Targ, parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej)
Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. (Ga 6,14)

4. Paweł Gędźba
(Biertowice, parafia Matki Bożej Różańcowej)
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (Flp 4, 13)

5. Michał Kowalcze
(Zakopane-Chramcówki, parafia Miłosierdzia Bożego)
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem (J 15,16)

6. Dominik Kowynia
(Kraków-Skotniki, parafia Matki Bożej Różańcowej)
Odwagi! Ja jestem, nie bójcie się! (Mt 14, 27)

7. Marek Kulman
(Orawka, parafia św. Jana Chrzciciela)
Bóg mój stał się moją siła (Iz 49,5)

8. Michał Kwiecień
(Biały Kościół, parafia św. Mikołaja)
Nie bój się, wierz tylko (Mk 5, 36)

9. Andrzej Madej
(Leńcze, parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła)
Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham… (J 21,15)

10. Szymon Miłek
(Rudawa, parafia Wszystkich Świętych)
Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On Sam będzie działał (Ps 37, 5)

11. Piotr Piekart
(Krzyżanowo, diec. Elbląska, parafia św. Barbary)
Nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg (1 Kor 3,7)

12. Krzysztof Pierzchała
(Krzęcin, parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny)
Ustanowię sobie kapłana wiernego, który będzie postępował według Mego Serca i pragnienia…(1 Sm 2, 35a)

13. Jan Stołowski
(Poronin, parafia św. Marii Magdaleny)
Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus (Ga 2,20)

Neoprezbiterzy pochodzący z Diecezji Bielsko-Żywieckiej:
1. Michał Byrtek
(Żywiec, parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny)
Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a sam Pan będzie walczył za Ciebie (Syr 4,28)

2. Paweł Faruga
(Pogórze, parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski)
Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim (Iz 43,1)

3. Piotr Iwanek
(Żywiec, parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny)
Ecce Homo (J 19,5)

4. Wojciech Nowak
(Targanice, parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny)
Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli (Am 5,14)

5. Maciej Stoły
(Kończyce Wielkie, parafia św. Michała Archanioła)
Bo góry moga ustąpić i pagórki sie zachwiać, ale miłośc moja nigdy nie odstąpi od ciebie – mówi Pan (Iz 54,10)

6. Marcin Stopka
(Bielsko-Biała – Obszary, parafia Matki Bożej Fatimskiej)
Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy (Mk 9,23)

Chciejmy polecać neoprezbiterów i ich parafian w naszych modlitwach.

Patryk Zaręba, rok III