W dniach od 26 do 30 września przeżywaliśmy w seminarium czas rekolekcji przed rozpoczęciem nowego roku formacyjnego i akademickiego. Prowadzącym był ksiądz Andrzej Muszala. To znany bioetyk i wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Prowadzi jedną z pierwszych w Polsce poradni bioetycznych. „Rekolekcje w ciszy” wprowadziły nas w niesamowity świat kontemplacji Boga i spotkania z Nim – przez skupienie oraz wyciszenie ducha i myśli.
Konferencje prowadzone przez rekolekcjonistę pomagały nam przygotować się do tego, co zasadniczo każdy z nas mógł doświadczyć personalnie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu lub na modlitwie własnej, czyli osobistego spotkania z Bogiem. Otrzymaliśmy informacje o tym, w jaki sposób można wejść w bliską relację z żywym Chrystusem, to znaczy przez ciszę, gdzie nie jest najważniejsze to za co chcę podziękować, o co chcę prosić, o czym chcę porozmawiać z Nim, ale przebywam w Jego obecności i słucham głosu Pana przez kontemplację jednego, krótkiego fragmentu z Pisma Świętego. Tak można modlić się i przepełniać swoje serce Miłością, opalać się w świetle Pana Boga.
Czas rekolekcji bardzo dobrze wpłynął na nas wszystkich i z nową dawką duchowej siły weszliśmy w nowy rok formacyjny i akademicki, z pełnym zapałem oraz błogosławieństwem pochodzącym od Pana. Oby ten przeżyty okres rekolekcji owocował nie tylko w nowym roku, ale całym naszym życiu.

kl. Kamil Szczurek