6 października alumni diecezji bielsko-żywieckiej udali się na doroczną pielgrzymkę do Oświęcimia ku czci św. Maksymiliana Kolbego – patrona diecezji. Wraz z klerykami i przełożonymi seminarium w uroczystościach wzięli udział parafianie, kapłani z dekanatu oświęcimskiego oraz franciszkanie z Centrum św. Maksymiliana w Harmężach.
Mszy Świętej w kościele pw. św. Maksymiliana Męczennika przewodniczył biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej – Piotr Greger.

Maksymilian Kolbe był założycielem klasztoru i twórcą wydawnictwa prasy i książki religijnej w Niepokalanowie koło Warszawy. Założył także ruch maryjny Rycerstwo Niepokalanej oraz prowadził aktywną działalność misyjną. Zginął śmiercią męczeńską w czasie II wojny światowej w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Bp Greger w wygłoszonym słowie porównał przeżycia  obozowe św. Kolbego do doświadczeń św. Pawła Apostoła. Przywołując konkretne wskazówki św. Pawła z Drugiego Listu do Tymoteusza, porównał je do różnych postaw życiowych u św. Maksymiliana. Kaznodzieja zachęcał wiernych do naśladowania postawy franciszkanina, który robił wszystko, aby osiągnąć świętość, bo świętość była celem jego życia oraz pomocą w podejmowanych działaniach.

Rocznicowe uroczystości ku czci patrona diecezji pozwoliły zaczerpnąć nowych inspiracji na drodze do kapłaństwa. Nie można także zapomnieć o dziękczynieniu Panu Bogu za to, że dał Kościołowi tak wspaniałego Patrona i Orędownika.

kl. Krzysztof Kawik