Niedawno mieliśmy okazję, wspólnie z alumnami innych seminariów duchownych Krakowa, uczestniczyć we Mszy Świętej w intencji misji. Eucharystii przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Marek Jędraszewski, który również wygłosił homilię.

Zaznaczał w niej, że mamy być ludźmi otwartymi, tak jak głosił to święty Jan Paweł II Wielki: „Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Ponadto przypomniał nam, że Kościół ma naturę misyjną i mimo wszelkich podziałów ma głosić Ewangelię całemu światu. Nie możemy dać się okraść z misyjnego zapału!

kl. Kamil Szczurek, fot. kl. Adam Płonka