W niedzielę 27 października w kaplicy seminaryjnej miało miejsce uroczyste wprowadzenie relikwii błogosławionych Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego – męczenników z Pariacoto. Są oni patronami obecnego rocznika III w naszym seminarium.
Ojciec dr hab. Zdzisław Gogola przewodniczył wspólnej Eucharystii. W swoim kazaniu przybliżył nam pokrótce historię błogosławionych Michała i Zbigniewa. Dzielił się z nami także swoim doświadczeniem przebywania z nimi. Ponadto ojciec podkreślał, że nie da się być świętym w jeden dzień. Świętość wypracowuje się całe życie, przez wiarę i wybór tu i teraz oraz przez konsekwentne trwanie na drodze osobistego powołania. Życzył nam także, abyśmy potrafili zachować się właściwie, tak jak zachowali się męczennicy z Pariacoto.

kl. Kamil Szczurek, fot. kl. Adam Płonka