7 listopada uczestniczyliśmy w Eucharystii, kończącej XIV Dni Jana Pawła II. To coroczne wydarzenie, którego celem jest upamiętnienie postaci papieża Polaka i popularyzacja jego dziedzictwa. Uroczystej Mszy Świętej w sanktuarium św. Jana Pawła II przewodniczył i słowo Boże wygłosił kardynał Stanisław Dziwisz.

W czasie homilii kardynał podkreślał, że dla św. Jana Pawła II sprawy środowiska uniwersyteckiego były zawsze bardzo ważne. W wykształceniu duchowieństwa oraz ludzi młodych dostrzegał on przyszłość narodu. Papież w czasie swojej posługi wielokrotnie przypominał o misji uniwersytetu. Kardynał w wygłoszonym słowie przedstawił historię usunięcia Wydziału Teologicznego z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podejmowane przez papieża Polaka starania, aby wydziałowi przywrócono właściwe miejsce w świecie akademickim. Owocem tych starań było powstanie Papieskiej Akademii Teologicznej oraz troska św. Jana Pawła II o jej ustawiczny rozwój.

Na zakończenie liturgii kardynał Stanisław Dziwisz przekazał relikwie krwi św. Jana Pawła II na ręce rektora Uniwersytetu Papieskiego, które będą odbierały cześć w uczelnianej kaplicy. Uroczyste wprowadzenie relikwii odbędzie się w Wielką Środę. Po zakończeniu Mszy Świętej zostały wręczone nagrody laureatom konkursów przeprowadzonych w ramach XIV Dni Jana Pawła II.

kl. Krzysztof Kawik, fot. kl. Jakub Polak