Sobota, 23 listopada br. była w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej dniem wyjątkowym. Seminaryjne drzwi otworzyły się dla uczniów szkół średnich i studentów, chcących przeżyć ten dzień jako dzień skupienia.

Przy kawie lub herbacie każdy z naszych gości miał okazję do rozmowy z klerykami, którzy dzielili się świadectwem swojego powołania, opowiadali o życiu codziennym w seminarium, co dla wielu uczestników okazało się bardzo ciekawym zagadnieniem. Najważniejszym momentem naszego spotkania była oczywiście Eucharystia, którą sprawował gość specjalny – ks. infułat Bronisław Fidelus, emerytowany archiprezbiter Bazyliki Mariackiej. W homilii, odnosząc się do Ewangelii z dnia o bezżenności, ks. Infułat podzielił się świadectwem swojego powołania. Podkreślił, że w obecnym życiu społecznym widzi się przerost rzeczy materialnych nad duchowymi, przez co młodemu człowiekowi trudniej jest podjąć decyzję o oddaniu swojego życia Panu Bogu i drugiemu człowiekowi. Nawiązując do apelu wypowiedzianego przez Benedykta XVI w 2010 roku w czasie rekolekcji dla kapłanów, w których ks. Infułat uczestniczył, kaznodzieja przypomniał, że w trosce Kościoła leży modlitwa o powołania, by nigdy nie zabrakło szafarzy świętych sakramentów.
W dalszej części homilii nasz dostojny Gość wspominał początki swojej seminaryjnej drogi. Po Mszy Świętej wszyscy udali się na aulę im. Jana Pawła II, gdzie ks. Bronisław Fidelus dzielił się świadectwem piękna kapłaństwa świętego Papieża Polaka. Po tym ubogaceniu słowem przez ks. Infułata nasi goście mieli możliwość choć przez moment doświadczyć kleryckiego dnia przez uczestnictwo w południowym rachunku sumienia i modlitwie „Anioł Pański”, po czym zakończyliśmy nasze spotkanie wspólnym obiadem.

Dzień ten przyniósł wiele wrażeń, zarówno dla jego uczestników, jak i dla gospodarzy – formatorów i kleryków krakowskiego seminarium. Wszyscy nie mogą już doczekać się grudniowych „Rekolekcji po męsku”, na które serdecznie zapraszamy!

kl. Dominik Opyrchał, fot. kl. Adam Płonka, kl. Jakub Polak