24 listopada w katedrze na Wawelu odbyła się uroczysta Eucharystia z okazji zakończenia obchodów setnej rocznicy przywrócenia relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską. Mszy Świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosi kard. Dominique Mamberti, prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.

Na początku Eucharystii metropolita krakowski przywitał wszystkich zebranych oraz nazwał to spotkanie „wielkim dziękczynieniem Bogu, Panu dziejów i historii, i Jego Synowi Jednorodzonemu, Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata za wznowienie 100 lat temu relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Polską”. Następnie zachęcał zgromadzonych licznie wiernych do modlitwy prośby, by obecność nuncjusza w Polsce trwała nieprzerwanie.

Kardynał Mamberti w spotkaniu przy ołtarzu dostrzegł sposobność, aby ożywić więzy wiary, pokoju i przyjaźni łączące Stolicę Apostolską i Polskę. W słowach homilii mówił
o wartościach wypływających z osoby Jezusa Chrystusa. Żyjący Chrystus ma zaszczepić w nas nową ufność, siłę i wewnętrzną radość. Zadaniem każdego człowieka jest postępowanie w taki sposób, żeby tam gdzie umieściła nas Boża Opatrzność, rozkwitało Królestwo Chrystusa- Królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

kl. Krzysztof Kawik, fot. diecezja.pl.