7 grudnia, w przededniu uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, alumni trzeciego roku przyjęli strój duchowny. Był to szczególny moment dla naszych braci i całej wspólnoty seminaryjnej. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. rektor Andrzej Tarasiuk. W koncelebrze uczestniczyli księża przełożeni oraz ojcowie duchowni. Homilię wygłosił ks. Bogusław Kastelik- ojciec duchowny rocznika . Michała Tomaszka
i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego. Przypomniał on alumnom, że ubrać sutannę to przyodziać się w Pana Jezusa i pokazać go światu. Sutanna świadczy o obecności Boga pośród swego ludu, nigdy nie oddziela od ludu. Kaznodzieja zakończył homilię modlitwą do Maryi, powierzając wszystkich opiece Matki Bożej. Na zakończenie Eucharystii w imieniu obłóczonych alumnów głos zabrał duktor rocznika, który bardzo życzliwie podziękował księżom za obecność i trud włożony w ich formację.

Zgodnie z wieloletnią tradycją krakowskiego seminarium, przyjęcie stroju duchownego zostało poprzedzone obcięciem alumnom trzeciego roku krawatów. Jest to znak symboliczny, oznaczający zerwanie z dotychczasowym sposobem ubierania się, odtąd ich strojem codziennym jest przyjęta sutanna.

Naszym braciom życzymy odwagi wiary i wytrwałości w powołaniu. Niech każdego dnia głoszą, to co jest pewne i stają się promiennym znakiem nadziei – znakiem Jezusa.
Nie zapominajmy o modlitwie w ich intencji.

kl. Krzysztof Kawik, fot. kl. Jakub Polak