W dniach 18-25 stycznia 2020 r. przeżywaliśmy w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Życzliwymi bądźmy”. Nasza wspólnota seminaryjna uczestniczyła w centralnym nabożeństwie ekumenicznym, które odbyło się 19 stycznia w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II.

„Gościnność jest ważną cnotą ekumeniczną. Oznacza przede wszystkim uznanie, że inni chrześcijanie są naprawdę naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie”. W tym roku obchody koncentrowały się na gościnności okazanej rozbitkom przez mieszkańców Malty, dlatego też pojawił się w sanktuarium ponton, zaś podczas modlitwy wiernych wyeksponowano wiosła z hasłami: pojednanie, oświecenie, nadzieja, zaufanie, pokrzepienie, gościnność, nawrócenie i hojność.

Do pojednania oraz wspólnego działania na rzecz jedności zachęcał wszystkich bp Jan Szkodoń, który przewodniczył wspólnej modlitwie. Bp Jan przypomniał myśli, które na temat ekumenizmu przekazywał św. Jan Paweł II oraz prosił zebranych wiernych, aby podjęli w swoim sercu postanowienie, by modlić się o jedność chrześcijan. Na zakończenie zachęcił słuchaczy do przeczytania zdania z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, które jest zapisane pod numerem 1717.

Podczas nabożeństwa zebrano też kolektę przeznaczoną dla szkoły w Libanie, w której kształcą się i mieszkają dzieci osierocone.

kl. Krzysztof Kawik, fot. kl. Adam Płonka

Zapraszamy do obejrzenia galerii: