4 marca w seminarium, w ramach naszych środowych spotkań eucharystycznych gościliśmy bardzo ciekawą osobę, był nią ksiądz Artur Chłopek. Zajmuje się on osobami, które doznały krzywdy ze strony Kościoła na tle seksualnym. To bardzo wstrząsający temat i trudne zagadnienie, ale jakże ważne.

Kapłan w słowie skierowanym do nas prosił, aby takich osób nie zostawiać samych, że należy je odszukać i pomóc im przejść przez tę mękę, której doświadczyły. Trwając przy takich osobach, to tak jakbyśmy trwali przy umęczonym, skrzywdzonym i zranionym Chrystusie. Ponadto ksiądz Artur mówił, że kapłan nie może być mordercą wiary, ale tym, który ją buduje. Po Mszy Świętej mogliśmy również usłyszeć bardzo wzruszające świadectwo tak skrzywdzonej przez duchownego osoby. Nasze spotkanie zakończyliśmy nabożeństwem przebłagalnym za grzechy Kościoła.

kl. Kamil Szczurek, fot. diecezja.pl