Drogi Czytelniku!

Dziękuję, że tutaj jesteś. 🙂

Na początku, jako redaktor tego bloga, pragnę Cię bardzo serdecznie powitać w imieniu kleryków krakowskiego seminarium. Od dzisiaj także tutaj chcemy się z Tobą spotykać. Będzie nam bardzo miło, jeżeli w wolnej chwili będziesz tutaj zaglądał, bo codziennie chcemy podarować Ci dobre słowo, które jest owocem naszych przemyśleń na temat życia, wiary i powołania. Mamy takie marzenie, abyś poprzez spotkania z nami na blogu zafascynował się Bożym Słowem i uwierzył w Jego arcypotężną moc, która pomaga w budowaniu najpiękniejszych relacji z bliźnimi i z Bogiem.

            Nie przypadkiem Bóg przemówił do człowieka za pomocą Słowa, które później stało się Ciałem. Chrystus swoim życiem na ziemi wielokrotnie przypominał nam, że: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”, wskazując jednocześnie na Słowo, jako na piękny dar umożliwiający owocną komunikację. Pojawia się pytanie do przemyślenia: Jak korzystamy dzisiaj z tego daru? Czy nasze spotkania nie opierają się na komunikacji za pomocą prymitywnego, jałowego słowa? A może w mediach słyszymy zbyt wiele słów rzucanych na wiatr? Bardzo dosadnie pisze prorok Amos: „Oto idą dni – mówi Wszechmogący Pan, gdy ześle głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienia wody, lecz słuchania słów Pana”. Oby taki głód nie dotknął naszych serc.

            Ten pierwszy wpis jest krótkim wprowadzeniem dotyczącym naszej aktywności w tym miejscu. Chcemy tutaj tworzyć przestrzeń, gdzie będziemy dzielić się słowem pisanym – przemyślanym i przemodlonym. Chcemy, aby to było słowo, które wzajemnie uszczęśliwia, umacnia, daje nadzieję, ale też staje się źródłem osobistych pytań i refleksji nad swoją wiarą i powołaniem. Choć to będą różne teksty, to łączył je będzie wspólny cel: być bliżej Boga. Jeżeli po przeczytaniu Słowa nasunie Ci się jakaś myśl – napisz do nas, podziel się swoimi spostrzeżeniami! Niech ta platforma stanie się żywym dialogiem ludzi rozeznających wolę Bożą w swoim życiu.

            W grafice blogowej widzimy takie zdanie: „Oni zachowali słowo Twoje”. To właśnie cel naszego bloga. Mamy nie tylko słuchać, nie tylko pisać, ale zachowywać Słowo Boże, o to prosił Jezus w modlitwie Arcykapłańskiej: „Aby oni zachowali słowo Twoje”. Tylko wtedy staniemy się ludźmi Słowa – wpisanymi w Słowo i niosącymi Słowo.

            Nasz blog otwiera swoją działalność w niedzielę 26 kwietnia, która rozpoczyna XII Tydzień Biblijny, przeżywany pod hasłem „Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia”. Chcemy Tobie pomóc w dobrym przeżyciu tego Tygodnia, dlatego teksty będą poruszały tematykę biblijną, każdego dnia pojawi się również medytacja nad Słowem Dnia.

Niech Ono nabiera mocy w Twoim sercu! Może w tym tygodniu cytuj częściej Jezusa niż innych. 🙂


23 października 2020

Nie przegapić Najważniejszego

Redaktorzy lekcjonarza streścili przesłanie czytanej dzisiaj perykopy w trzech słowach: „poznać znaki czasu”. Kościół chciał na nowo przypomnieć to zadanie podczas Soboru Watykańskiego II. W Gaudium et spes wskazano, że trzeba badać znaki czasu i wyjaśniać je w świetle Ewangelii (por. KDK 4). Na tym polega pójście za wezwaniem Chrystusa,
 
„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął.”O jakim ogniu mówi Jezus? O ogniu, który rozpali i oczyści moje serce; o ogniu tak intensywnym, że nie będę w stanie o nim nie myśleć i który nie pozwoli mi nie działać. Tym Ogniem jest Duch Święty. Czy jest
 

20 października 2020

Apokalipsa, czy poprawiny?

Pewnie każdemu z nas Sąd Ostateczny kojarzy się bardzo negatywnie: ze spadającymi gwiazdami, trzęsieniem ziemi, wybuchami wulkanów, zaćmieniem słońca, tsunami, etc. Ludzie prześcigają się dziś w tworzeniu katastroficznych scenariuszy, powstają coraz bardziej pesymistyczne filmy, w świetle których ludzkość czeka zagłada, a nie zbawienie. Nawet w oczach ludzi wierzących przyjście Pana
 

19 października 2020

PRAWDZIWE SZCZĘŚCIE

Odpowiedź, którą daje Jezus człowiekowi zmagającemu się z bratem o spadek, może się wydawać szokująca. Dlaczego nie stawia się w roli sędziego rozstrzygającego spór? Przecież jest Bogiem! Ten, któremu „dana jest wszelka władza w niebie i na ziemi”! Ten, który jest Sprawiedliwy! Z pewnością wydałby doskonały wyrok… Jezus patrzy głębiej.
 

17 października 2020

On was wszystkiego nauczy!

Dzisiejsza Ewangelia wskazuje, jak ważne jest branie odpowiedzialności za słowa i czyny. Po pierwsze, Jezus wskazuje swoim uczniom, jak ważne jest świadectwo życia, które ma być zawsze wyrażane w Jego bliskości. Jak sam podkreśla, kto przyzna się do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego. Najważniejszym świadectwem
 

16 października 2020

JESTEŚ MOIM OCZKIEM W GŁOWIE!

Dobre wieści szybko się rozchodzą, zwłaszcza jeśli możemy za darmo wiele otrzymać. Tak było z Jezusem, który działał wielkie cuda i znaki, a nie oczekiwał niczego w zamian. W dzisiejszej Ewangelii tłum ciśnie się do Jezusa. Wszyscy chcą Go zobaczyć, porozmawiać z Nim, usłyszeć Go… Panować tam musi ogromny rozgardiasz