Drogi Czytelniku!

Dziękuję, że tutaj jesteś. 🙂

Na początku, jako redaktor tego bloga, pragnę Cię bardzo serdecznie powitać w imieniu kleryków krakowskiego seminarium. Od dzisiaj także tutaj chcemy się z Tobą spotykać. Będzie nam bardzo miło, jeżeli w wolnej chwili będziesz tutaj zaglądał, bo codziennie chcemy podarować Ci dobre słowo, które jest owocem naszych przemyśleń na temat życia, wiary i powołania. Mamy takie marzenie, abyś poprzez spotkania z nami na blogu zafascynował się Bożym Słowem i uwierzył w Jego arcypotężną moc, która pomaga w budowaniu najpiękniejszych relacji z bliźnimi i z Bogiem.

            Nie przypadkiem Bóg przemówił do człowieka za pomocą Słowa, które później stało się Ciałem. Chrystus swoim życiem na ziemi wielokrotnie przypominał nam, że: „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”, wskazując jednocześnie na Słowo, jako na piękny dar umożliwiający owocną komunikację. Pojawia się pytanie do przemyślenia: Jak korzystamy dzisiaj z tego daru? Czy nasze spotkania nie opierają się na komunikacji za pomocą prymitywnego, jałowego słowa? A może w mediach słyszymy zbyt wiele słów rzucanych na wiatr? Bardzo dosadnie pisze prorok Amos: „Oto idą dni – mówi Wszechmogący Pan, gdy ześle głód na ziemię, nie głód chleba ani pragnienia wody, lecz słuchania słów Pana”. Oby taki głód nie dotknął naszych serc.

            Ten pierwszy wpis jest krótkim wprowadzeniem dotyczącym naszej aktywności w tym miejscu. Chcemy tutaj tworzyć przestrzeń, gdzie będziemy dzielić się słowem pisanym – przemyślanym i przemodlonym. Chcemy, aby to było słowo, które wzajemnie uszczęśliwia, umacnia, daje nadzieję, ale też staje się źródłem osobistych pytań i refleksji nad swoją wiarą i powołaniem. Choć to będą różne teksty, to łączył je będzie wspólny cel: być bliżej Boga. Jeżeli po przeczytaniu Słowa nasunie Ci się jakaś myśl – napisz do nas, podziel się swoimi spostrzeżeniami! Niech ta platforma stanie się żywym dialogiem ludzi rozeznających wolę Bożą w swoim życiu.

            W grafice blogowej widzimy takie zdanie: „Oni zachowali słowo Twoje”. To właśnie cel naszego bloga. Mamy nie tylko słuchać, nie tylko pisać, ale zachowywać Słowo Boże, o to prosił Jezus w modlitwie Arcykapłańskiej: „Aby oni zachowali słowo Twoje”. Tylko wtedy staniemy się ludźmi Słowa – wpisanymi w Słowo i niosącymi Słowo.

            Nasz blog otwiera swoją działalność w niedzielę 26 kwietnia, która rozpoczyna XII Tydzień Biblijny, przeżywany pod hasłem „Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia”. Chcemy Tobie pomóc w dobrym przeżyciu tego Tygodnia, dlatego teksty będą poruszały tematykę biblijną, każdego dnia pojawi się również medytacja nad Słowem Dnia.

Niech Ono nabiera mocy w Twoim sercu! Może w tym tygodniu cytuj częściej Jezusa niż innych. 🙂


„Panie! Ratuj giniemy!” Jakże ciśnie się nam na usta ten okrzyk właśnie teraz, gdyw niektórych rejonach Polski obfity deszcz spowodował powodzie i podtopienia. W różnych miejscach świata ludzie wpatrują się w niebo i wypowiadają właśnie słowa: „Panie! Ratuj, giniemy!” Zapominają oni w tym momencie o bardzo istotnym fakcie, że w
 

29 czerwca 2020

Błogosławiony jesteś

Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego – dwie prawdy o Jezusie, które miał w sercu św. Piotr. Usłyszałem kiedyś taką myśl, że Piotr został wybrany na opokę, ponieważ wiedział kim jest Chrystus. Po pierwsze, że jest Mesjaszem, który był zapowiedziany przez Proroków i Pisma, a po drugie, że jest Synem
 

26 czerwca 2020

Niezawodny plan na życie

Zastanów się, czym dla Ciebie jest wiara? Dzisiejsza Ewangelia jest dla mnie niesamowitym świadectwem wiary człowieka, który stracił wszystko. Wiara, która pociąga trędowatego, burzy wszelkie ograniczenia i niejako przekracza ustalenia Prawa. Chory na trąd miał trzymać się z daleka od zdrowych, a co więcej, musiał wyraźnie ogłaszać każdemu, kto chciał
 
Rozważanie dzisiejszej Ewangelii rozpoczniemy od jej centralnego fragmentu. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony (Mt 7, 25). W ostatnich dniach, w niektórych powiatach Małopolski, pojawiły się lokalne podtopienia. Przez drogi i pola przelewały się ogromne
 

24 czerwca 2020

JESTEŚ WYJĄTKOWY!

Na to, że święty Jan Chrzciciel jest postacią nietuzinkową, wskazuje już sam dzisiejszy obchód liturgiczny. Kościół, oprócz Chrystusa Pana i Jego Matki, w przypadku żadnego innego świętego nie czci tajemnicy jego narodzenia. Patron dzisiejszego dnia był ostatnim prorokiem, który bezpośrednio przygotował ludzi na przyjście Mesjasza. Jezus Chrystus powiedział o nim,
 

23 czerwca 2020

Świętość

Określenie ,,święty” to dziś mało modne słowo. Co prawda kult świętych bardzo się rozwija, to oni pomagają nam odnaleźć naszą osobistą drogę do nieba, ale… No właśnie, świętość, to dziś nie jest popularne. Kiedyś ktoś żył, zasłużył i teraz ma tytuł. Ale ja? Ja mam być świętym? Nie chodzi tutaj
 

Komentarze są wyłączone, ale trackbacki i pingbacki są włączone.