W zasięgu Słowa

W zasięgu Słowa …
Co to jest? Nowa inicjatywa podjęta przez kleryków naszego seminarium. W zasięgu Słowa to komentarze na niedziele i święta. Komentarzy udzielać będą klerycy na każdą niedzielę roku, natomiast komentarze na święta zostaną wygłoszone przez zaproszonych gości. Cykl rozpoczyna się w I niedziele Adwentu i będzie trwać do 24 czerwca 2018 r. Głównym celem zorganizowania tego typu komentarzy był fakt, że w dzisiejszym świecie Słowo, które Bóg do nas kieruje jest pojmowane za coś co już było, co już minęło. A co najgorsza za coś abstrakcyjnego, nie mającego sensu bycia. Dlatego postanowiliśmy ukazać, że Słowo Boga jest ciągle aktualne. Ono żyje. Żyje i jest dostępne dla każdego człowieka. Jest blisko mnie i Ciebie. A ponadto Bóg ma specjalne słowo dla Ciebie. Sprawdź i zobacz co Bóg chce dziś powiedzieć Tobie….

II Niedziela Zwykła

13 stycznia 2018

Człowiek w dzisiejszym świecie pragnie zdobyć bardzo wiele. Chodzi i szuka tego co go uczyni osobą szczęśliwą. Często to co znajdzie wydaje się puste i znów kolejny raz szuka czegoś nowego. W dzisiejszej Ewangelii Jezus pyta się dwóch uczniów św. Jana Chrzciciela: „czego szukacie?”

A TY czego szukasz w swoim życiu?
Dowiedz się więcej →

Niedziela Chrztu Pańskiego

6 stycznia 2018

Dzisiejsza Liturgia Słowa mówi o chrzcie. Wydarzeniu podczas którego Chrystus włącza nas do Kościoła. Od tego momentu każdy staje się uczniem Chrystusa – chrześcijaninem. Ale kim tak naprawdę jest autentyczny chrześcijanin? Czy w swoim życiu naśladuje Chrystusa? Czy Jezus jest naprawdę Panem mojego życia? Dowiedz się więcej →

Uroczystość Objawienia Pańskiego

5 stycznia 2018

W dzisiejszej Liturgii Słowa czytamy, że do Betlejem przybyli mędrcy. W nowo narodzonym Dziecku odkryli Boga i oddali Mu pokłon. A jak jest z nami? Czy w małym Dzieciątku leżącym w betlejemskiej grocie widzimy Jezusa? Niech dzisiejsza uroczystość pomoże nam zobaczyć, że Jezus jest blisko każdego z nas.
Na uroczystość Objawienia Pańskiego komentarz wygłosił ks. Bogusław Kastelik, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej
Dowiedz się więcej →

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

1 stycznia 2018

“Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”.

rozważać to modlić się. To być sercem przy Secu Boga. To właśnie w sercu Maryja spotykała się z Bogiem na osobistej rozmowie. Dzisiaj – 1 stycznia – Maryja uczy nas tej wyjątkowej postawy – modlitwy. Uczy nas, abyśmy nie unikali okazji do rozmowy z Bogiem. Bóg cały czas czeka na każde słowo z naszej strony.

Niech w 2018 roku przykład Maryi będzie dla każdego z nas szkołą prawdziwej i autentycznej rozmowy z Bogiem. Na ten czas każdemu z Was życzymy, aby dobry i miłosierny Bóg błogosławił Wam na cały NOWY ROK.

Na uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi komentarz wygłosił ks. Jerzy Pytraczyk, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

Dowiedz się więcej →

Niedziela Świętej Rodziny

30 grudnia 2017

Jezus, Maryja i Józef – Święta Rodzina. Rodzina, która jest przykładem dla każdej rodziny. Warto się dzisiaj zatrzymać i zapytać na jakim fundamencie jest założona rodzina Jezusa. Dzisiejsza Ewangelia wskazuje nam na dwa ważne elementy tego fundamentu. Pierwszym elementem jest wypełnianie woli Boga, co ukazało się w wypełnieniu Prawa jakie obowiązywało względem nowo narodzonego dziecka. Maryja i Józef, według obowiązującego Prawa, przynieśli do świątyni Jezusa i ofiarowali Go Bogu. Drugim elementem jest miłość. To ona jest więzią doskonałości. I to ona wypełnia serca członków Świętej Rodziny.
Więc te dwa elementy – wypełnianie woli Boga i miłość stanowią fundament Świętej Rodziny. I ten sam fundament powinien być wykorzystywany w budowaniu wspólnoty tak bardzo ważnej jakim jest rodzina.

Na Niedziele Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa komentarz wygłosił ks. Bogusław Kastelik, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Dowiedz się więcej →

Boże Narodzenie

24 grudnia 2017

Czy jestem już gotowy w Dzieciątku położonym w żłóbku zobaczyć mojego Boga, zapowiadanego przez proroków Emmanuela? Stańmy przy żłóbku Jezusa jak pasterze i z pokorą zegnijmy przed Nim kolana. Przed tą wielką tajemnicą naszej wiary – Bóg stał się człowiekiem, a na imię Mu – Jezus. Razem z Aniołami zaśpiewajmy: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał”.

Na Uroczystość Bożego Narodzenia komentarz wygłosił ks. Mateusz Hosaja – vice-rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Dowiedz się więcej →

IV Niedziela Adwentu

23 grudnia 2017

Kilka słów o Adwencie ….
Maryja powiedziała Bogu: TAK. Wyrzekła swoje FIAT. Oddała Bogu całe swoje życie. Miała plany, marzenia, ale całym sercem zaufała Bogu. Czasami ciężko nam jest oddać Bogu kierownicę naszego życie. Czas Adwentu, a w nim postać Maryi uczy nas całkowitego zaufania Jezusowi. Niech IV niedziela Adwentu będzie czasem refleksji nad własnym życiem, a także okazją do wypowiedzeniu razem z Maryją: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».
Dowiedz się więcej →

III Niedziela Adwentu

16 grudnia 2017

Kilka słów o Adwencie…
„Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”. Krótkie słowa św. Jana Chrzciciela ukazują nam dwie bardzo ważne sprawy podczas tegorocznego Adwentu. Po pierwsze Jan w trakcie swojej działalności nie wskazuje na siebie. Nie stawia siebie w roli kogoś ważnego, jakiegoś celebryty, ale swoim życiem wskazuje na Jezusa.
Po drugie, dzisiejsza liturgia mówi nam, że Mesjasz jest pomiędzy nami: „Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie”. Jezus cały czas jest przy nas. Często nie widzimy Go. Nasze oczy są jakby uwięzi, ale On cały czas jest.
Niech tegoroczny czas oczekiwania, jakim jest Adwent, będzie czasem odnajdywania Jezusa w naszej codzienności.
Dowiedz się więcej →

II Niedziela Adwentu

9 grudnia 2017

Liturgia na II Niedzielę Adwentu: Iz 40, 1-5. 9-11; Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14; 2 P 3, 8-14; Mk 1, 1-8

«Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud!» – mówi wasz Bóg. «Przemawiajcie do serca Jeruzalem i wołajcie do niego, że czas jego służby się skończył, że nieprawość jego odpokutowana, bo odebrało z ręki Pana karę w dwójnasób za wszystkie swe grzechy». Dowiedz się więcej →

Niepokalane Poczęcie NMP

7 grudnia 2017

Ósmego grudnia, w pierwszym tygodniu Adwentu, obcho­dzimy jedno z dwóch największych świąt maryjnych w roku – Niepokalane Poczęcie NMP.

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP został ogłoszony przez Piusa IX w 1854 r. Cztery lata później sama Maryja w Lourdes potwierdziła tę prawdę mówiąc: “Jestem Niepokalane Poczęcie”. Czego uczy nas ta wielka prawda wiary? Po pierwsze, że Maryja od chwili poczęcia została zachowana od grzechu pierworodnego. Po drugie Maryja jest pełna łaski. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP jest okazją, aby na drodze naszego życia, na drodze naszego zaufania Panu Bogu zawsze prosić Maryję o Jej wsparcie i pomoc. Dlaczego możemy Ją prosić? Bo jest MATKĄ. Matka nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Dowiedz się więcej →