2019/2020

Osoby pragnące wstąpić do naszego seminarium i rozpocząć studia filozoficzno-teologiczne zgłaszają się osobiście, składają potrzebne dokumenty i odbywają rozmowy z rektorem i ojcem duchownym.
Warunki przyjęcia

Podstawowym warunkiem jest łaska powołania do kapłaństwa i celibatu. Rozeznanie powołania opiera się na wewnętrznym pragnieniu służby Bogu i ludziom oraz na posiadaniu zdolności koniecznych do podjęcia formacji i posługi kapłańskiej. Zdolności o których mowa to:
a) Zdolności duchowe – miłość Boga i drugiego człowieka, duch braterstwa, zdolność zaparcia się siebie, doświadczona czystość, odpowiedzialność za Kościół, gorliwość apostolska i misyjna,
b) Zdolności moralne – szczerość, dojrzałość uczuciowa, wierność obietnicom, troska o sprawiedliwość, duch przyjaźni, wolności, odpowiedzialność, pracowitość, umiejętność współpracy,
c)  Zdolności intelektualne – umiejętność stosowania słusznej i zdrowej oceny, uzdolnienia pozwalające do odbycia wyższych studiów filozoficzno-teologicznych,
d) Zdrowie psychiczne i fizyczne,
e) Dobra intencja – podjęcie zadań kapłańskich z pobudek religijnych,
f)  Wolność w wyborze powołania,
g)  Wewnętrzne przekonanie o wezwaniu przez Boga.

Termin lipcowy

1. Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna

Archidiecezja Krakowska

 • do 2 lipca – złożenie dokumentów i rozmowa z Ks. Przełożonym (WSD, Kraków, ul. Podzamcze 8)

Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • do 30 czerwca – złożenie dokumentów w kurii i rozmowa z Ks. Biskupem Ordynariuszem
 • 2 lipca – rozmowa z Ks. Wicerektorem (Kuria Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej przy ul. Żeromskiego 5-7)

 

2. Egzaminy (dla obu diecezji)

 • 3-4 lipca – test psychologiczny, test wiedzy religijnej, rozmowa z Ojcem Duchownym (WSD, Kraków, ul. Podzamcze 8)
 • 9 lipca – indywidualna rozmowa kwalifikacyjna, decyzja o przyjęciu do seminarium (WSD, Kraków, ul. Podzamcze 8 )

 

Termin wrześniowy

1. Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna

Archidiecezja Krakowska

 • do 17 września – złożenie dokumentów i rozmowa z Ks. Przełożonym (WSD, Kraków, ul. Podzamcze 8)
  Diecezja Bielsko-Żywiecka

Diecezja Bielsko-Żywiecka

 • do 13 września – złożenie dokumentów w kurii i rozmowa z Ks. Biskupem Ordynariuszem
 • 14 września – rozmowa z Ks. Wicerektorem (Kuria Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej przy ul. Żeromskiego 5-7)

2. Egzaminy (dla obu diecezji)

 • 17-18 września – test psychologiczny, test wiedzy religijnej, rozmowa z Ojcem Duchownym (WSD, Kraków, ul. Podzamcze 8)
 • 20 września – indywidualna rozmowa kwalifikacyjna, decyzja o przyjęciu do seminarium (WSD, Kraków, ul. Podzamcze 8 )

 

Potrzebne dokumenty

1. Własnoręcznie napisane podanie
2. Życiorys
3. Świadectwo maturalne (oryginał)
4. Świadectwo ukończenia szkoły średniej
5. Aktualna metryka chrztu świętego i świadectwo bierzmowania
6. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców
7. Opinia Księdza Proboszcza i katechety
8. Świadectwo zdrowia o możliwości podjęcia studiów (wystawia lekarz pierwszego kontaktu)
9. Dwie fotografie (format legitymacyjny, w garniturze, w jasnej koszuli z krawatem)

 

Test i rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci będą pisać test i odbędą rozmowę kwalifikacyjną obejmującą zakres wiadomości katechetyczno-teologicznych na poziomie szkoły średniej.  Terminy zostaną podane kandydatom w momencie składania dokumentów. W przygotowaniu się proponowana jest lektura następujących pozycji:
1. Katechizm Kościoła Katolickiego, wydanie drugie poprawione, Poznań 2002.
2. Youcat: Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, tłum. M. Szczepaniak, Częstochowa 2011.
3. Być chrześcijaninem dziś: teologia dla szkół średnich, red. M. Rusecki, Lublin 1992.