Duszpasterstwo Powołań zostało powołane w Diecezji Bielsko-Żywieckiej 23 października 2010 roku przez biskupa Tadeusza Rakoczego. Jest ono owocem Roku Kapłańskiego obchodzonego w Kościele Katolickim na przełomie lat 2009/2010.

Zadaniem duszpasterstwa jest pomaganie młodym ludziom w rozeznaniu powołania. Osoby związane z tym duszpasterstwem kilka razy w roku przyjeżdżają do krakowskiego seminarium, aby zobaczyć życie kleryckie, porozmawiać z klerykami, ojcem duchownym i przełożonymi zanim podejmą ostateczną decyzję o dalszych losach swojego życia. Oprócz spotkań w seminarium organizowane są dni skupienia w Diecezji Bielsko-Żywieckiej, oraz Archidiecezji Krakowskiej, a także rekolekcje i wakacyjne wyjazdy.

Duszpasterstwo nie ma na celu „werbować” nowych księży – ma być ono pomocą w rozeznaniu drogi życiowej młodego człowieka.


Jeżeli jesteś zainteresowany propozycją duszpasterstwa możesz do nas napisać na maila: