W ramach działań powołaniowych naszego seminarium dwa razy do roku odbywa się tzw. Niedziela Powołań. Klerycy i diakoni udają się do parafii dwóch wybranych dekanatów swoich diecezji i tam uczestniczą w mszach świętych, spotykają się z grupami parafialnymi, dzielą swoim świadectwem i modlą z wiernymi o powołania. Spotkania mają na celu nie tylko zaprezentowanie życia w seminarium i pomoc rozważającym drogę kapłaństwa, lecz przede wszystkim wspólną refleksję nad tym, że każdy z nas powinien odkrywać w życiu to, do czego wzywa go Bóg.

Najbliższa Niedziela Powołań odbędzie się 6 listopada 2016 w dekanatach:

Archidiecezja Krakowska: Mogilany, Myślenice

Diecezja Bielsko-Żywiecka: Czechowice-Dziedzice, Oświęcim