Sierpień

22-25 śr-sb

DIAKONI – Rekolekcje na rozpoczęcie praktyki duszpasterskiej

25.08 – 23.09

Praktyka duszpasterska alumnów V roku

30 czwartek

Udział w dniu katechetycznym diakonów i alumnów V roku archidiecezji krakowskiej
Spotkanie księży Proboszczów parafii praktyk diakońskich i akolickich (KR)

Wrzesień

1 sobota

Dzień katechetyczny dla diakonów i alumnów V roku diecezji bielsko-żywieckiej
Spotkanie księży Proboszczów parafii praktyk diakońskich i akolickich (BŻ)

2 niedziela

Pielgrzymka do Cieszyna ku czci św. Melchiora Grodzieckiego

22-26 sb-śr

Wprowadzenie do życia seminaryjnego dla alumnów I roku

26 środa

Przyjazd alumnów do Seminarium (do godz. 17.00)

26-29 śr-sb

Rekolekcje na rozpoczęcie roku seminaryjnego

Październik

1 poniedziałek

Rozpoczęcie zajęć I semestru
Rozpoczęcie roku seminaryjnego w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa

2 wtorek

Pielgrzymka UPJPII do Centrum Jana Pawła II w Krakowie

7 niedziela

Pielgrzymka do Oświęcimia ku czci św. Maksymiliana Kolbego

12-13 pt-sb

DIAKONI – Dzień skupienia

15 poniedziałek

Uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

21 niedziela

Hołd ku czci św. Jana z Kęt (Msza św. w kolegiacie św. Anny godz. 17.00)

Listopad

1 czwartek

Uroczystość Wszystkich Świętych

2 piątek

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Msza Święta z procesją do grobów królewskich w Katedrze Wawelskiej

4 niedziela

Dzień skupienia

6 wtorek

Msza św. za zmarłych pracowników naukowych wyższych uczelni miasta Krakowa

17 sobota

DIAKONI – Spotkanie księży Proboszczów parafii rodzinnych

18 niedziela

Niedziela powołań

24 sobota

Dzień skupienia neoprezbiterów w Hałcnowie

Grudzień

1 sobota

Spotkanie księży Proboszczów alumnów I roku

2 niedziela

I niedziela adwentu, nieszpory w Katedrze Wawelskiej
Dzień skupienia Rodziców alumnów I roku

8 sobota

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, Rocznica powołania PAT
Przyjęcie stroju duchownego przez alumnów III roku

9 niedziela

II niedziela adwentu, nieszpory w Katedrze Wawelskiej
Dzień skupienia Rodziców alumnów II roku

14–15 pt-sb

DIAKONI – Dzień skupienia

16 niedziela

Dzień skupienia

17 poniedziałek

Admissio (godz. 17:00)

20 czwartek

Wigilia seminaryjna

21 piątek

Zakończenie zajęć akademickich

27-30 cz-nd

Rekolekcje dla maturzystów

Styczeń

2 środa

Powrót z ferii świątecznych (do 20.00)

3 czwartek

Rozpoczęcie zajęć po feriach świątecznych

6 niedziela

Uroczystość Objawienia Pańskiego

11 czwartek

Promocje akademickie w kolegiacie św. Anny

13 niedziela

Dzień skupienia

25 piątek

Zakończenie zajęć I semestru

Luty

3 niedziela

Dzień skupienia

do 9

Zimowa sesja egzaminacyjna

10-15 nd-pt

Przerwa międzysemestralna

16-23 sb-sb

Zimowa sesja poprawkowa

23 sobota

Powrót z ferii zimowych do seminarium

25 poniedziałek

Rozpoczęcie zajęć II semestru

Marzec

2 sobota

Archidiecezjalny konkurs wiedzy liturgicznej

5-9 wt-sb

Rekolekcje wielkopostne

9 sobota

Nadanie posług lektora i akolity alumnom III i IV roku

10 niedziela

I niedziela Wielkiego Postu.

11-14 pn-czw

DIAKONI –Przygotowanie do egzaminów magisterskich (przyjazd do godz. 17:00)

15 piątek

DIAKONI -Egzaminy magisterskie

16 sobota

DIAKONI -Spotkanie rodziców diakonów

16 sobota

Dzień skupienia neoprezbiterów w WSD Kraków

17 niedziela

II niedziela Wielkiego Postu. Dzień skupienia Rodziców alumnów III oraz IV roku

20-22 śr-pt

DIAKONI -Studium jurysdykcyjne (przyjazd do godz. 15:00)

24 niedziela

III niedziela Wielkiego Postu
Dzień skupienia Rodziców alumnów V roku

27-29 śr-pt

DIAKONI -Studium jurysdykcyjne (przyjazd do godz. 15:00)

31 niedziela

IV niedziela Wielkiego Postu.

Kwiecień

3-5 śr-pt

DIAKONI – Studium jurysdykcyjne (przyjazd do godz. 15:00)

5-6 pt-sb

DIAKONI – Dzień skupienia

7 niedziela

V niedziela Wielkiego Postu. Doba eucharystyczna

13 sobota

Spotkanie animatorów Służby Liturgicznej diecezji bielsko-żywieckiej

14 niedziela

Niedziela Palmowa

17 środa

Wielka Środa – Godzina czytań w Katedrze Wawelskiej

18 czwartek

Wielki Czwartek – Msza Krzyżma Świętego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
Msza Wieczerzy Pańskiej w Katedrze Wawelskiej
Adoracja w Ciemnicy z księdzem Arcybiskupem

19 piątek

Wielki Piątek – Jutrznia i Godzina Czytań w Katedrze Wawelskiej
Droga Krzyżowa u OO. Franciszkanów
Liturgia Męki Pańskiej w Katedrze Wawelskiej

20 sobota

Wielka Sobota – Jutrznia i Godzina Czytań w Katedrze Wawelskiej
Liturgia Wigilii Paschalnej i Procesja Rezurekcyjna w Katedrze Wawelskiej

21 niedziela

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – Msza Święta w Katedrze Wawelskiej
Nieszpory w Katedrze Wawelskiej. Wyjazd na ferie świąteczne

27 sobota

Powrót alumnów z ferii świątecznych

28 niedziela

Niedziela Miłosierdzia Bożego

30.04 – 03.05

Pielgrzymka Hałcnów – Łagiewniki

Maj

1 środa

Rozpoczęcie rekolekcji przed święceniami diakonatu

3 piątek

NMP Królowej Polski

5 niedziela

Dzień skupienia

8 środa

Święcenia diakonatu

9–11 czw-sb

DIAKONI – Studium jurysdykcyjne (przyjazd do godz. 17:00)

11 sobota

Dzień otwarty Seminarium

12 niedziela

Procesja św. Stanisława z Wawelu na Skałkę

19 niedziela

Rozpoczęcie rekolekcji przed święceniami prezbiteratu
Niedziela Powołań

25 sobota

Święcenia prezbiteratu

26 niedzielak

Prymicje

Czerwiec

1 sobota

Wyjazdy rocznikowe

2 niedziela

Pielgrzymka do Skoczowa ku czci św. Jana Sarkandra

8 sobota

Dzień skupienia w pierwszą rocznicę święceń w WSD Kraków /rocznik bł. Ks. M. Sopoćki/

9 niedziela

Dzień skupienia

18 wtorek

Zakończenie zajęć II semestru

19 środa

Rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej

20 czwartek

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

23 niedziela

Odpust w kaplicy Serca Pana Jezusa (godz. 17:00)

24 poniedziałek

Możliwość wyjazdu z seminarium