Sierpień

Wrzesień

22-25

Wprowadzenie do życia seminaryjnego dla alumnów I roku

26 wtorek

Przyjazd alumnów do Seminarium (do godz. 17.00)

26-29 wt-pt

Rekolekcje na rozpoczęcie roku seminaryjnego

Październik

16 poniedziałek

Uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

22 niedziela

Hołd ku czci św. Jana z Kęt (Msza św. w kolegiacie św. Anny godz. 17.00)

Listopad

1 środa

Uroczystość Wszystkich Świętych

2 czwartek

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Msza Święta z procesją do grobów królewskich w Katedrze Wawelskiej

5 niedziela

Dzień skupienia

6 poniedziałek

Msza św. za zmarłych pracowników naukowych wyższych uczelni miasta Krakowa

12 niedziela

Niedziela powołań

25 sobota

Dzień skupienia neoprezbiterów w Hałcnowie

Grudzień

2 sobota

Spotkanie księży Proboszczów alumnów I roku

2 sobota

DIAKONI – Spotkanie księży Proboszczów parafii rodzinnych i parafii praktyk

3 niedziela

I niedziela adwentu, nieszpory w Katedrze Wawelskiej.
Dzień skupienia Rodziców alumnów I roku

8 piątek

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Rocznica powołania Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

8–9 pt/sb

DIAKONI – Dzień skupienia

10 niedziela

II niedziela adwentu, nieszpory w Katedrze Wawelskiej.
Dzień skupienia Rodziców alumnów II roku

17 niedziela

Dzień skupienia

18 poniedziałek

Admissio (godz. 17.00)

21 czwartek

Wigilia seminaryjna

22 piątek

Zakończenie zajęć akademickich

27-30 śr-sb

Rekolekcje dla maturzystów

Styczeń

2 wtorek

Powrót z ferii świątecznych (do 20.00)

3 środa

Rozpoczęcie zajęć po feriach świątecznych

6 sobota

Uroczystość Objawienia Pańskiego

7 niedziela

Dzień skupienia

11 czwartek

Promocje akademickie w kolegiacie św. Anny

24 środa

Zakończenie zajęć I semestru

Luty

do 8 (czwartek)

Zimowa sesja egzaminacyjna

9-15 pt-czw

Przerwa międzysemestralna

16-24 pt-sb

Zimowa sesja poprawkowa

20 wtorek

Powrót z ferii zimowych do seminarium (do 17.00)

20-24 wt-sb

Rekolekcje Wielkopostne

24 sobota

Przyjęcie stroju duchownego przez alumnów III roku.
Nadanie posług lektora i akolity alumnom III i IV roku

25 niedziela

II niedziela Wielkiego Postu.
Dzień skupienia Rodziców alumnów III roku

26 poniedziałek

Rozpoczęcie zajęć II semestru

Marzec

3 sobota

Archidiecezjalny konkurs wiedzy liturgicznej

4 niedziela

III niedziela Wielkiego Postu.
Dzień skupienia Rodziców alumnów IV roku

5–8 pn-czw

DIAKONI – Przygotowanie do egzaminów magisterskich

9 piątek

DIAKONI –Egzaminy magisterskie

10 sobota

DIAKONI –Spotkanie rodziców diakonów

11 niedziela

IV niedziela Wielkiego Postu.
Dzień skupienia Rodziców alumnów V roku

17 sobota

Dzień skupienia neoprezbiterów w WSD Kraków

18 niedziela

Dzień skupienia

24 sobota

Spotkanie animatorów Służby Liturgicznej diecezji bielsko-żywieckiej

25 niedziela

Niedziela Palmowa

28 środa

Wielka Środa – Godzina czytań w Katedrze Wawelskiej

29 czwartek

Wielki Czwartek – Msza Krzyżma Świętego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
Msza Wieczerzy Pańskiej w Katedrze Wawelskiej.
Adoracja w Ciemnicy z księdzem Arcybiskupem

30 piątek

Wielki Piątek – Jutrznia i Godzina Czytań w Katedrze Wawelskiej. Droga Krzyżowa u OO. Franciszkanów. Liturgia Męki Pańskiej w Katedrze Wawelskiej

31 sobota

Wielka Sobota – Jutrznia i Godzina Czytań w Katedrze Wawelskiej
Liturgia Wigilii Paschalnej i Procesja Rezurekcyjna w Katedrze Wawelskiej

Kwiecień

1 niedziela

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – Msza Święta w Katedrze Wawelskiej.
Nieszpory w Katedrze Wawelskiej. Wyjazd na ferie świąteczne

7 sobota

Powrót alumnów z ferii świątecznych

8 niedziela

Niedziela Miłosierdzia Bożego

11-13 śr-pt

DIAKONI – Studium jurysdykcyjne (przyjazd do godz. 1700)

13–14 pt-sb

DIAKONI – Dzień skupienia

15 niedziela

Doba eucharystyczna

22 niedziela

Niedziela powołań

25–27 śr-pt

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – Msza Święta w Katedrze Wawelskiej.
Nieszpory w Katedrze Wawelskiej. Wyjazd na ferie świąteczne

22 sobota

Powrót alumnów z ferii świątecznych

23 niedziela

Niedziela Miłosierdzia Bożego

30.04 – 03.05

Pielgrzymka Hałcnów – Łagiewniki

Maj

1 wtorek

Rozpoczęcie rekolekcji przed święceniami diakonatu

3 czwartek

NMP Królowej Polski

6 niedziela

Dzień skupienia

8 wtorek

Święcenia diakonatu

9–11 śr-pt

DIAKONI – Studium jurysdykcyjne (przyjazd do godz. 1700)

12 sobota

Dzień otwarty Seminarium

13 niedziela

Procesja św. Stanisława z Wawelu na Skałkę

20 niedziela

Rozpoczęcie rekolekcji przed święceniami prezbiteratu

26 sobota

Święcenia prezbiteratu

31 czwartek

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Czerwiec

2 sobota

Wyjazdy rocznikowe

3 niedziela

Pielgrzymka do Skoczowa ku czci św. Jana Sarkandra

8 piątek

Odpust w kaplicy Serca Pana Jezusa (godz. 17.00)

9 sobota

Dzień skupienia w pierwszą rocznicę święceń w WSD Kraków – rocznik św. Jana Pawła II

10 niedziela

Dzień skupienia

22 piątek

Zakończenie zajęć II semestru

23 sobota

Rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej

26 wtorek

Możliwość wyjazdu z Seminarium