Rok akademicki 2018/2019

Sierpień

22(19.00) – 24(12.00) śr-sb

DIAKONI – Rekolekcje na rozpoczęcie
praktyki duszpasterskiej

24.08 – 22.09

Praktyka duszpasterska alumnów V roku

29 czwartek

Udział w dniu katechetycznym diakonów i alumnów V roku archidiecezji krakowskiej
Spotkanie księży Proboszczów parafii praktyk diakońskich i akolickich (KR)

Wrzesień

1 niedziela

Pielgrzymka do Cieszyna ku czci św. Melchiora Grodzieckiego

2 niedziela

Dzień katechetyczny dla diakonów i alumnów V roku diecezji bielsko-żywieckiej
Spotkanie księży Proboszczów parafii praktyk diakońskich i akolickich (BŻ)

21-26 sb-czw

Wprowadzenie do życia seminaryjnego dla alumnów I roku

26 czwartek

Przyjazd alumnów do Seminarium (do godz. 17.00)

26-30 czw-pn

Rekolekcje na rozpoczęcie roku seminaryjnego

30 poniedziałek

Pielgrzymka UPJPII do Kalwarii Zebrzydowskiej

Październik

1 poniedziałek

Rozpoczęcie zajęć I semestru
Rozpoczęcie roku seminaryjnego w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa

6 niedziela

Pielgrzymka BŻ do Oświęcimia ku czci św. Maksymiliana Kolbego

12 sobota

Pielgrzymka BŻ do Koszyc ku czci św. Melchiora Grodzieckiego

16 środa

Uroczysta inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

18-19 pt-sb

DIAKONI – Dzień skupienia

19 sobota

Wyjazdy rocznikowe

20 niedziela

Hołd ku czci św. Jana z Kęt (Msza św. w kolegiacie św. Anny godz. 17.00)

27 niedziela

Wprowadzenie relikwii św. męczenników z Pariacoto

Listopad

1 piątek

Uroczystość Wszystkich Świętych

2 sobota

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Msza Święta z procesją do grobów królewskich w Katedrze Wawelskiej

6 środa

Msza św. za zmarłych pracowników naukowych wyższych uczelni miasta Krakowa

10 niedziela

Dzień skupienia

16 sobota

DIAKONI – Spotkanie księży Proboszczów parafii rodzinnych

17 niedziela

Niedziela powołań

23 sobota

Dzień skupienia neoprezbiterów w Hałcnowie

30 sobota

Spotkanie księży Proboszczów alumnów I roku

Grudzień

1 niedziela

I niedziela adwentu, nieszpory w Katedrze Wawelskiej
Dzień skupienia Rodziców alumnów I roku

7 sobota

Przyjęcie stroju duchownego przez alumnów III roku

8 niedziela

II niedziela adwentu, Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Dzień skupienia Rodziców alumnów II roku, nieszpory w Katedrze Wawelskiej

13–14 pt-sb

DIAKONI – Dzień skupienia

15 niedziela

Dzień skupienia

16 poniedziałek

Admissio (godz. 17:00)

19 czwartek

Wigilia seminaryjna

23 poniedziałek

Zakończenie zajęć akademickich

27-30 pt-pn

Rekolekcje dla maturzystów

Styczeń

2 środa

Powrót z ferii świątecznych (do 20.00)

3 czwartek

Rozpoczęcie zajęć po feriach świątecznych

6 niedziela

Uroczystość Objawienia Pańskiego

11 czwartek

Promocje akademickie w kolegiacie św. Anny

13 niedziela

Dzień skupienia

25 piątek

Zakończenie zajęć I semestru

Luty

3 niedziela

Dzień skupienia

do 9

Zimowa sesja egzaminacyjna

10-15 nd-pt

Przerwa międzysemestralna

16-23 sb-sb

Zimowa sesja poprawkowa

23 sobota

Powrót z ferii zimowych do seminarium

25 poniedziałek

Rozpoczęcie zajęć II semestru

Marzec

2 sobota

Archidiecezjalny konkurs wiedzy liturgicznej

5-9 wt-sb

Rekolekcje wielkopostne

9 sobota

Nadanie posług lektora i akolity alumnom III i IV roku

10 niedziela

I niedziela Wielkiego Postu.

11-14 pn-czw

DIAKONI –Przygotowanie do egzaminów magisterskich (przyjazd do godz. 17:00)

15 piątek

DIAKONI -Egzaminy magisterskie

16 sobota

DIAKONI -Spotkanie rodziców diakonów

16 sobota

Dzień skupienia neoprezbiterów w WSD Kraków

17 niedziela

II niedziela Wielkiego Postu. Dzień skupienia Rodziców alumnów III oraz IV roku

20-22 śr-pt

DIAKONI -Studium jurysdykcyjne (przyjazd do godz. 15:00)

24 niedziela

III niedziela Wielkiego Postu
Dzień skupienia Rodziców alumnów V roku

27-29 śr-pt

DIAKONI -Studium jurysdykcyjne (przyjazd do godz. 15:00)

31 niedziela

IV niedziela Wielkiego Postu.

Kwiecień

3-5 śr-pt

DIAKONI – Studium jurysdykcyjne (przyjazd do godz. 15:00)

5-6 pt-sb

DIAKONI – Dzień skupienia

7 niedziela

V niedziela Wielkiego Postu. Doba eucharystyczna

13 sobota

Spotkanie animatorów Służby Liturgicznej diecezji bielsko-żywieckiej

14 niedziela

Niedziela Palmowa

17 środa

Wielka Środa – Godzina czytań w Katedrze Wawelskiej

18 czwartek

Wielki Czwartek – Msza Krzyżma Świętego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
Msza Wieczerzy Pańskiej w Katedrze Wawelskiej
Adoracja w Ciemnicy z księdzem Arcybiskupem

19 piątek

Wielki Piątek – Jutrznia i Godzina Czytań w Katedrze Wawelskiej
Droga Krzyżowa u OO. Franciszkanów
Liturgia Męki Pańskiej w Katedrze Wawelskiej

20 sobota

Wielka Sobota – Jutrznia i Godzina Czytań w Katedrze Wawelskiej
Liturgia Wigilii Paschalnej i Procesja Rezurekcyjna w Katedrze Wawelskiej

21 niedziela

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – Msza Święta w Katedrze Wawelskiej
Nieszpory w Katedrze Wawelskiej. Wyjazd na ferie świąteczne

27 sobota

Powrót alumnów z ferii świątecznych

28 niedziela

Niedziela Miłosierdzia Bożego

30.04 – 03.05

Pielgrzymka Hałcnów – Łagiewniki

Maj

1 środa

Rozpoczęcie rekolekcji przed święceniami diakonatu

3 piątek

NMP Królowej Polski

5 niedziela

Dzień skupienia

8 środa

Święcenia diakonatu

9–11 czw-sb

DIAKONI – Studium jurysdykcyjne (przyjazd do godz. 17:00)

11 sobota

Dzień otwarty Seminarium

12 niedziela

Procesja św. Stanisława z Wawelu na Skałkę

19 niedziela

Rozpoczęcie rekolekcji przed święceniami prezbiteratu
Niedziela Powołań

25 sobota

Święcenia prezbiteratu

26 niedzielak

Prymicje

Czerwiec

1 sobota

Wyjazdy rocznikowe

2 niedziela

Pielgrzymka do Skoczowa ku czci św. Jana Sarkandra

8 sobota

Dzień skupienia w pierwszą rocznicę święceń w WSD Kraków /rocznik bł. Ks. M. Sopoćki/

9 niedziela

Dzień skupienia

18 wtorek

Zakończenie zajęć II semestru

19 środa

Rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej

20 czwartek

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

23 niedziela

Odpust w kaplicy Serca Pana Jezusa (godz. 17:00)

24 poniedziałek

Możliwość wyjazdu z seminarium