Organizatorami serii Ich Areopag Wiary są: Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Fundacja Świętej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Projekt obejmuje cykl spotkań ze znanymi ludźmi poświęcony ich doświadczeniu dzielenia się wiarą. Chodzi więc o świadectwo życia katolików świeckich (dziennikarzy, aktorów, sportowców, polityków, naukowców, działaczy społecznych).

Projekt Ich Areopag Wiary rozpoczął się w 2013 roku i trwa do dziś. W każdym roku akademickim odbywają się 4-5 spotkań. Każde z nich ma charakter „wywiadu rzeki” przeprowadzonego przez studenta świeckiego i kleryka.

Dlaczego Ich Areopag Wiary?

Termin Areopag, który znajduje się w haśle i logotypie naszego projektu, nawiązuje do wydarzenia, opisanego w Dziejach Apostolskich (17,18–34). Święty Paweł, podczas pobytu w Atenach, został zaprowadzony przez filozofów epikurejskich i stoickich na wzgórze, usytuowane na południe od agory (rynku), zwane wzgórzem Aresa (Areopag). Apostoł podejmując problem, postawiony przez filozofów: jaką to nową naukę głosisz, wystąpił z mową poświęconą przepowiadaniu o prawdziwym Bogu, przeciwstawiając Go koncepcjom pogańskim. W związku z tym, przez Areopag będziemy rozumieli tą przestrzeń naszego życia, w której głosimy Dobrą Nowinę o Jezusie. Bardzo ważnym elementem nazwy naszego projektu jest zaimek ich, który wskazuje na przynależność kogoś lub czegoś do danej osoby lub rzeczy. Zatem projekt Ich Areopag Wiary nie będzie tworzył przestrzeni do prowadzenia konfrontacji z innymi poglądami, czy wyobrażeniami na temat Boga, ale do poznania jak przepowiadają o Bogu zaproszeni goście w charakterystycznych dla siebie środowiskach. Mamy nadzieję, że takie świadectwo będzie dobrą okazją do wzajemnego ubogacenia się wiarą, a także zainspiruje poszukujących Boga do wejścia na jej drogę.

Patronat honorowy

Stanisław Kardynał Dziwisz, Arcybiskup Metropolita Krakowski

bp Roman Pindel, Biskup Ordynariusz diecezji Bielsko-Żywieckiej

ks. dr hab. Wojciech Zyzak, prof. UPJPII, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Patronat medialny

Radio Plus

Radio Bonus

Gość Niedzielny

Niedziela

Tryby

franciszkanska3.pl

diecezja.pl