Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie „Diakonia” Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej w trosce o świadome i owocne przeżywanie celebracji liturgicznych. Jest on przeznaczony dla wszystkich uczniów szkół średnich, gimnazjów i starszych klas szkół podstawowych, którzy pragną głębiej wejść w rzeczywistość Boga żyjącego i udzielającego się człowiekowi w świętym misterium liturgii.

Historia i struktura

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2013/2014. Została zorganizowana przez świeckich animatorów skupionych wokół Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej, z pomocą parafii świętego Bartłomieja Apostoła w Mogilanach, parafii świętego Mikołaja w Chrzanowie oraz Duszpasterstwa Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej i zgromadziła prawie 100 młodych pasjonatów liturgii. Kolejne dwie edycje gromadziły podobną ilość uczestników.

Przełomową okazała się IV edycja – 2016/17, która zgromadziła blisko 400 uczestników z 6 różnych diecezji, a na finałowe zmagania pod Wawelskie wzgórze, do budynku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej zawitało aż 68 uczestników wraz z opiekunami. Po pierwsze ten niewątpliwy sukces miał miejsce dzięki współpraca z WSD AK, szczególnie w postaci zaangażowania kleryków z koła liturgicznego, wsparcia finansowego oraz udostępnienia budynku seminarium na zmagania finałowe połączone ze zwiedzaniem i spotkaniem z alumnami. Drugim czynnikiem umożliwiającym przeprowadzenie konkursu na tak szeroką skalę okazała się współpraca z katechetami. Od 2016 roku istnieje bowiem możliwość zorganizowania konkursu w ramach lekcji religii w szkole. Większość uczestników przystąpiła do pierwszego etapu właśnie w szkołach, zatem nasz sukces jest w znacznej mierze owocem współpracy z katechetami.

Mamy nadzieję, że dzięki pomocy wszystkich zaangażowanych w poprzednie edycje, również tegoroczna utrzyma tendencję wzrostową zarówno jeśli chodzi o ilość jak i jakość przygotowania uczestników i przyczyni się do coraz szerszego propagowania tematyki związanej ze świętą liturgią, a ostatecznie do coraz bardziej świadomego i pełnego jej przeżywania przez uczestników konkursu a w konsekwencji ich rodziny, kolegów i znajomych.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

Etap dekanalny (listopad) – test wyboru przeprowadzany przez księży opiekunów LSO, animatorów lub katechetów.

Finał (marzec) – uczestnicy, którzy osiągną najlepszy wynik w etapie dekanalnym, zostaną zakwalifikowani do etapu finałowego, który odbędzie się w budynku Krakowskiego Seminarium przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie.

Edycja 2017/2018

Tematyka konkursu przeprowadzonego w roku 2017/2018 koncentrować się będzie na roli jaką w celebrowaniu liturgii odgrywa Słowo Boże. Rzeczywistość Boga objawiającego się w historii okazuje się kluczowa w kontekście współczesnych problemów z rozumieniem pojęcia prawdy, deizmu oraz redukcji wiary wyłącznie do moralności. Ponadto Słowo Boże w świętej liturgii jest tematem szczególnie istotnym w formacji ministrantów Słowa Bożego.

Zachęcamy wszystkich księży, katechetów i animatorów do podjęcia współpracy w organizacji konkursu.

Zgłoszenia opiekunów i uczestników oraz wszelkie informacje znajdują się na oficjalnej stronie internetowej konkursu: konkursliturgiczny.pl

Prosimy o kierowanie wszelkich pytań do organizatorów za pomocą skrzynki mailowej: