sympozjumKażdego roku w naszym seminarium organizowane jest sympozjum naukowe. Jest ono otwartym dla wszystkich chętnych wydarzeniem naukowym, podczas którego prelekcje na różne tematy wygłaszają studenci oraz doświadczeni naukowcy. Organizacją takiego wydarzenia, pod nadzorem doświadczonego kierownika naukowego oraz we współpracy z zespołem specjalistów z  poszczególnych dziedzin poruszanych w trakcie wystąpień, zajmują się klerycy z rocznika V. Sympozja zwykle poruszają tematykę teologii i dziedzin jej pokrewnych, takich jak prawo kanoniczne czy historia Kościoła. Cel sympozjum jest dwojaki: po pierwsze, stwarza ono niedoświadczonym prelegentom, zarówno klerykom jak i studentom świeckim, okazję do podszlifowania swojego warsztatu pracy oraz pierwszych wystąpień publicznych o charakterze naukowym. Po drugie, jako że jest ono otwarte dla wszystkich słuchaczy, a oprócz studentów prelekcje wygłaszają także zapraszani goście będący renomowanymi specjalistami w swoich dziedzinach, sympozjum stanowi także platformę popularyzacji treści teologicznych.