Akcja zbierania krwi w naszym seminarium jest organizowana przez Kleryckie Koło Caritas we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie dwa razy do roku. Pierwsza akcja odbywa się w marcu, a kolejna w listopadzie. Odbywa się ona w godzinach przedpołudniowych w sobotę, co umożliwia oddanie krwi osobom, które nie mogą udać się do Centrum Krwiodawstwa czynnego od poniedziałku do piątku. Dodatkowym atutem akcji jest lokalizacja w seminarium – w samym centrum Krakowa. Udział w zbiórce krwi może wziąć każda osoba spełniająca warunki wymagane do oddania krwi, która przyjdzie na akcję z dowodem osobistym.